TANKÖNYVRENDELÉS A 2019/20-AS TANÉVRE! (7.A, 8.A, 9. KNyB, 9. NyD osztályok számára)

Tisztelt Szülők!

A 2017-es Kormányhatározat értelmében a 2019/20-as tanévben a 8. A, 9. A, 9. B, 9. D (jelenleg 7.A; 8.A; 9.KNyB; 9.NyD) osztályok tanulói továbbra is alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosultak. Ezek a tanulók nem kaptak tankönyvrendelőlapot.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba, nyilvántartásba kell venni, s kölcsönzéssel biztosítani a tanulóknak tankönyvosztáskor. Kivételt képeznek a munkafüzetek s a nyelvkönyvek (ezeket tulajdonbélyegző nélkül saját tulajdonba megkapják a tanulók).

Amennyiben mégsem szeretnének könyvtári tulajdonban lévő tankönyveket használni, úgy a könyvek beszerzéséről Önöknek kell gondoskodni! Tankönyvboltban, vagy a KELLO Webshop-jában (http://webshop.kello.hu) tudják ezeket megvásárolni, vagy a beszerzéshez kérhetik a tankönyvfelelős segítségét!

Ez esetben kérjük, az itt megtalálható rendelőlapot töltsék ki és küldjék vissza elektronikusan az fmgkonyvtar@gmail.com címre, vagy papír alapon az iskola könyvtárába legkésőbb 2018. április 22-ig. Kérdés esetén írhatnak a fenti e-mail címre vagy az FMG könyvtára facebook oldalra.

A rendelőlapok letöltésénél ügyeljenek arra, hogy ez már a következő tanévre vonatkozik!

jelenlegi tanév         következő tanév

    7. A                 →         8. A
    8. A                 →         9. A
    9. KNyB         →         9. B
    9. NyD           →         9. D

Tankönyvrendelő lapok osztályonként: