RGYK, HH, HHH, SNI, BTMN ügyintézés

Tisztelt Szülők!

Az iskolai adminisztrációban pontosan rögzítenünk kell a szociális rászorultsági határozatok, és a testi, illetve pszichés okokra visszavezethető szakértői vélemények alapján járó jogosultságokat.

Ezért kérjük, hogy a diákok a rájuk vonatkozó ilyen jellegű adatokat jelezzék osztályfőnöküknek 2016. szeptember elsején!

A hátrányos helyzetre (HH), a halmozottan hátrányos helyzetre (HHH) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosultság kritériumai itt olvashatók.

A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) státusz szakvélemény alapján jár.

A határozat(ok) fénymásolatát kérjük Dr. Gargya Péterné intézményvezető-helyettesnek leadni! Köszönjük.