Fontos információk tankönyvrendeléssel kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnt a fizetős tanulói státusz.
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni.
Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.

A fenti határozat értelmében a munkafüzeteket és nyelvkönyveket nem látjuk el iskolai pecséttel és vonalkóddal, így a családok tulajdonában maradhatnak, nem kell visszaszolgáltatni a könyvtárba.
A többi tankönyvet viszont könyvtári állományba kell vennünk, s kölcsönzéssel biztosítanunk a tanulóknak tankönyvosztáskor. A kikölcsönzött tankönyvekbe tollal jegyzetelni nem szabad, és azokat a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Amennyiben mégsem szeretnének könyvtári tulajdonban lévő tankönyveket használni, úgy a könyveket megvásárolhatják Tankönyvboltban, a KELLO Webshop-jában (http://webshop.kello.hu), vagy kérhetik a könyvtár segítségét beszerzésükhöz!
A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is szívesen segítünk a családoknak a saját tulajdonú tankönyvek beszerzésében!
Kérjük, hogy ez esetben töltsék le a felületről az adott osztály tankönyvrendelő lapját, töltsék ki, az első oszlopban jelöljék, mely tankönyveket szeretnék megrendelni, írják alá, s küldjék vissza elektronikusan az fmgkonyvtar@gmail.com e-mail címre 2021.07.15-ig!

A tankönyvrendelőlapok osztályonként a melléklet címszó alatt elérhetők.

A tankönyvkölcsönzés, osztás időpontja az iskola honlapjára fog felkerülni 2021.08.15. körül!