Habos-babos életünk avagy Nevessünk együtt a bajomon

Cím: Habos-babos életünk avagy Nevessünk együtt a bajomon
Kiíró: E-book Könyvház és Kiadó
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: korhatár nélkül, minden magyar állampolgár, határon innen és
határon túl
-------------------------
Habos-babos életünk avagy Nevessünk együtt a bajomon
Beadási határidő: folyamatos
Mindenkivel történik valami, ami felbosszantja, ami dühössé teszi, úgy
érzi, hogy Ő a világ legszerencsétlenebb embere, de mi lenne, ha ezt az
eseményt úgy adná elő, hogy más jóízűen nevessen rajta, és akivel ez
megtörtént, az se gondoljon vissza rá keserűen… Vessük hát papírra a velünk
megtörtént eseményt, és öltöztessük szatirikus köntösbe…
Nevezési díj: nincs
Pályázók köre: korhatár nélkül, minden magyar állampolgár, határon innen és
határon túl
Beadható pályázatok száma: szerzőnként maximum 2 mű
Műfaj: szatíra
Elvárások a művel szemben:
Olyan pályaműveket várunk, mely a valóság komikus-ironikus ábrázolására
törekszik, és a pályázóval megtörtént esetet dolgoz fel. A művet E/1 (Egyes
szám első személyben) kérjük megírni.
A bemutatott helyzet lehetőleg legyen komoly (de nem kizáró ok más helyzet
sem, ha az kellően szatirikus hangvitelű), a történet, de a körülmények
összessége viszont groteszk vagy abszurd, és ez a kettősség
komikus-ironikus hatást eredményezzen.
A megjelenő könyv mérete, oldalszáma: A5, 150 oldal
Az elfogadott művek kiadása: A pályázatra beérkezett, és elfogadott műveket
közös kötetben adjuk ki nyomtatott, hagyományos könyvként és e-book
formában az E-book Könyvház és Kiadó honlapján (e-konyvbolt.eu).
A megjelenési döntésünkről csak egy értesítést küldünk.
Pályázati megkötés: A beküldött novellák, prózák csak olyan kéziratok
lehetnek, amik eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.
Pályázat beadása:
- Kizárólag a kiadó által elkészített pályázati adatlapon (word dokumentum,
12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon, normál sortávolsággal,
sorkizártan), melyet módosítani nem lehet, kizárólag csak az oldalszámok
növelhetők!
- Minimum 2 oldal, maximum 4 oldal terjedelemben!
- Minden egyes pályázati művet külön adatlapon kell benyújtani!
- A pályázatokat elektronikusan kérjük beküldeni az info@e-konyvbolt.eu
e-mail címre, a tárgy mezőbe pedig a következő kerüljön: „Habos-babos
életünk mű beküldése”
- Postai úton csak az aláírt jognyilatkozatot várjuk: Szabó Erika 7453
Mernye, Lenin u 67.
Megjelenési hozzájárulás: A megjelenésre elfogadott művek szerzőitől
megjelenési hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza a mű szerkesztését,
gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését,
marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a könyv bemutatásának
költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a
költségeit.
Megjelenési hozzájárulás befizetési határidejéről értesítést küldünk, amint
a tervezett oldalszámot elérjük.
Megjelenési hozzájárulás összege: 1500 Ft/A5-ös oldal, mely terjedelembe
csak a mű számít bele, az adatokat és jognyilatkozatot tartalmazó oldalak
nem.
Minden megkezdett oldal egész oldalnak számít. A hozzájárulásról a szerzők
hivatalos számlát kapnak.
Minden szerző 1-1 db tiszteletpéldányt kap a nyomtatott kiadásból.
Lehetőség van további példányok rendelésére is 1500 Ft + postaköltség áron.
Beérkezési határidő: folyamatos
Elbírálási határidő: folyamatosan a beérkezéstől számítva 2 hét
Az antológia várható megjelenése: megfelelő minőségű, és mennyiségű mű
beérkezése után 1 hónap.
Pályázattal kapcsolatos kérdések feltevése: info@e-konyvbolt.eu
http://e-konyvbolt.eu