Havi természetfotós pályázat

Cím: Havi természetfotós pályázat
Kiíró: Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft.
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: bárki
-------------------------
Havi természetfotós pályázat - 2014. Március 10.
Pályázati kiírás

A Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. kiírja a
Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatát, amelynek alapvető
célja, hogy népszerűsítse országunk nemzeti parkjainak csodálatos
adottságait, természeti szépségeit, valamint természetfotósok számára
folyamatos pályázati lehetőséget biztosítson. Szeretnénk létrehozni és
megteremteni egy közösséget, amelynek célja gyönyörű országunk, valamint
nemzeti parkjaink természeti szépségeinek, növény- és állatvilágának,
valamint a nemzeti parkok által őrzött kulturális örökségnek a bemutatása.
Szeretnénk támogatni pályázati lehetőséggel és díjakkal a Varázslatos
Magyarország természetfotósait, valamint inspirálni mindazokat, akik vágyat
éreznek e csodálatos hivatás, hobbi űzéséhez. Célunk, hogy a magyar emberek
jobban megismerjék országunk természeti szépségeit, valamint az, hogy
Magyarországon és külföldön egyaránt büszkélkedhessünk
természetfotósainkkal és munkáikkal. Nemzeti parkjainkról további
információkért, keresd fel a nemzeti parkjaink honlapjait, ahol minden
nemzeti parkról bővebben tájékozódhatsz!

A 2014 pályázati évben (2014. március 10.-2014. december 20. a Varázslatos
Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. a következő kategóriákban hirdet
meg havi természetfotós pályázatot (a 2014. pályázati évben nem lesz sem
január, sem pedig február havi pályázat).
A pályázati évben 10 havi pályázat kerül kiírásra, amely pályázatok minden
tekintetben egy-egy külön pályázatnak minősülnek (külön-külön pályázati
kiírásokkal, díjakkal, zsűrizéssel):

Havi természetfotós pályázatok:
Varázslatos Magyarország természeti szépségei
Ebbe a kategóriába nevezhetők a következő témákban készített
természetfotók:
- nemzeti parkok kultúrális örökségei,
- tájképek,
- vízesések,
- kompozíciók,
- erdők,
- virágok, növények, gombák, mohák
- valamint, az ezekről készült makró felvételek.
Egy benevezett természetfotóra kapható maximális pontszám: 50.

Varázslatos Magyarország madarai
Egy benevezett természetfotóra kapható maximális pontszám: 50.

Varázslatos Magyarország egyéb állatai
Ebbe a kategóriába nevezhetők a következő témákban készített
természetfotók:
- emlősök,
- kétéltűek,
- hűllők,
- halak,
- ízeltlábúak,
- férgek
- valamint, az ezekről készült makró felvételek.
Egy benevezett természetfotóra kapható maximális pontszám: 50.

Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből
Ebbe a kategóriába nevezhetők a kompakt vagy bridge géppel készített
természetfotók. A kompakt vagy bridge géppel készített természetfotók
kizárólag ebbe a kategóriába nevezhetők!
Egy benevezett természetfotóra kapható maximális pontszám: 50.

A fentiekben felsorolt bármely pályázaton megszerzett pont bekerül a
ranglistába (kivéve a közönségszavazást, amely továbbiakban sem kerül a
ranglistába), a havi pályázatokon a 10 hónapból a legjobb 8 hónap, azaz 48
feltöltött képpel maximálisan 2400 pont szerezhető összesen a 2014-es
pályázati évben (a legtöbb pontot elérő pályázó nyeri meg a 2014-es
pályázati év fődíját),
- a pályázati év, 2014 pályázati évben 2014. március 10-től 2014. december
20-ig tart,
- havi természetfotós pályázatokra havonta maximum 6 kép tölthető fel,
- az év végi eredmény illetve fődíj a 10 hónapból a legjobb 8 hónap
összpontszáma alapján kerül kiosztásra (ez lehetőséget ad azoknak a
pályázóknak is, akik kihagynak maximum 2 hónapot, hogy az év végi fődíjért
versenyben maradhassanak),

Új kategória: Ember a természetben
Ebbe a kategóriába nevezhetők az alábbi feltételeknek megfelelő fotók:
- a fotókon legyen aktivitás illetve ember,
- álló orientáltságú kép legyen (vagy ha fekvő, akkor lehetőség legyen
megvágni állóban),
- ideális esetben a kép felső negyedébe ne kerüljön aktivitás, vagy ember,
Egy benevezett természetfotóra kapható maximális pontszám: 50.

Az Ember a természetben pályázaton megszerzett pont nem kerül be a
ranglistába. A pályázatra beküldött legjobb munkákból a Magyar
Természetjáró Szövetség hivatalos lapja, a Turista Magazin választhat
címlapot.
- a pályázati év, 2014 pályázati évben 2014. március 10-től 2014. december
20-ig tart,
- az Ember a természetben pályázatokra havonta maximum 3 kép tölthető fel,
- az év végi eredmény illetve az Ember a természetben különdíj a 10
hónapból a legjobb 8 hónap összpontszáma alapján kerül kiosztásra (ez
lehetőséget ad azoknak a pályázóknak is, akik kihagynak maximum 2 hónapot,
hogy az év végi különdíjért versenyben maradhassanak),

Mire és milyen képekre van szükségem, hogy a képeimet feltöltsem és részt
vehessek a pályázaton:

A pályázatoknál a következő formátumokra lesz szükség, minden havi pályázat
esetében az alábbi fájlokat kell feltölteni az érvényes pályázathoz:
-az eredeti dia, negatív, illetve módosítatlan RAW fájl valamint kompakt és
bridge rendszerű gépeknél az eredeti JPG állomány (csak az a kép kerülhet
kiállításra, vagy a könyvbe, amely legalább 5 megapixel felbontású),
-sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális minőség (Adobe
Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek mérete
megegyezik a képfeldolgozás során készített tiff fájllal (maximális méret
10MB)

A feltöltött kép maximálisan megengedhető vágása az eredeti képpontok
számának 50%-a. Amennyiben a feltöltött kép ennél is kisebb az eredeti
műhöz képest, az azonnali kizárásra kerül a pályázatról!
- bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető de törekedjen a pályázó a
szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4,
- a 2014 pályázati év során egy sorozatfelvétel fotóiból csak egy fotó
nevezhető (a sorozatfelvétel ugyanazon témát ábrázolja minimális
eltéréssel), amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy két kép került
nevezésre egy ugyanazon sorozatból, úgy a pályázót megkeresi, a technikai
szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére,
amennyiben a pályázó nem elérhető vagy nem válaszol a megkeresésre és nem
történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a
pályázatból,
- csak 2011. 01. 01. után készült képek küldhetőek illetve nevezhetőek a
pályázatra, amennyiben a zsűri tudomást szerez arról, hogy 2011. 01. 01.
előtt készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a technikai
szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére,
amennyiben a pályázó nem elérhető vagy nem válaszol a megkeresésre és nem
történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a
pályázatból,
- csak Magyarország közigazgatási határain belül készült képek nevezhetőek,
amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy nem a Magyar Köztársaság
területén készült kép került nevezésre, úgy a pályázót megkeresi, a
technikai szűrés ideje alatt lehetőséget biztosít a kérdéses kép cseréjére,
amennyiben a pályázó nem elérhető vagy nem válaszol a megkeresésre és nem
történik meg a kérdéses kép cseréje, úgy a képet véglegesen törli a
pályázatból,
- a pályázatra feltöltött képek legkésőbb az aktuális pályázat lezárásáig
törölhetőek és módosíthatóak,
- a havi természetfotós pályázatra feltöltött képek nem nevezhetők a VM más
pályázatain,
- a képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.

A pályázat nyitott minden regisztrált felhasználó számára profizmustól,
kortól, nemtől és nemzeti hovatartozástól függetlenül.

Sikeres részvételhez fontos tudni a következőket:
A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek
nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem
készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be,
nem sérthetnek a közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz
kapcsolódó jogokat.
A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitalis módosításokból
állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color
balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt
(brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)!
Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség
van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák
eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por.
Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép
orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek
fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a
szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre,
amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet, törli,
kizárja a pályázatból!

A képfájl ne tartalmazzon semmilyen utálást a kép szerzőjének
személyazonosságára, különben a kép nem jogosult a pályázatban való
részvételre. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek
elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott
esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a
pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget
is. A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a
pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a Varázslatos
Magyarország weboldalán és a pályázattal kapcsolatos
publikációkban/albumokban valamint kiállításokon, a kiállítást propagáló
egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban és kereskedelmi forgalomba nem
kerülő reklámtárgyakon (toll, bögre stb.) képeiket térítésmentesen
használják. A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a
pályázatot kiíró szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja
(sajtó, TV). A kiállítás képeit (kiállítási nagyításokat) a befogadó
intézmények környezet- és természetvédelmi célokra később felhasználhatják!
Díjak

Minden hónapban a zsűri meghatározott pontrendszer alapján díjazza a
legjobb képeket, a megszerzett pontokból egy ranglista készül, összesítve
és minden kategóriában (a ranglista menüpont alatt választható ki a
legördülő menüből), ahol minden pályázó nyomon követheti az éves és évközi
munkáját. Havonta, holtverseny esetén a zsűri a közönségszavazás lezárása
után dönt az egyes helyezésekről, tehát holtverseny, pontegyelőség nincs.
Év végén az összesített ranglista 1. helyezettje nyeri el a Varázslatos
Magyarország természetfotó pályázat fődíját (2015. március). Év végi
holtverseny esetén a havonta elért helyezések döntenek (év végén két
ugyanolyan pontszámmal rendelkező pályázó közül az kapja meg a kérdéses
helyezésért járó díjat, aki többször ért el jobb helyezést a másiknál,
bármelyik havi természetfotós pályázaton).

A díjakat és különdíjakat a felajánlások függvényében folyamatosan
frissítjük, bővítjük!

Havi természetfotós pályázatok díjai:
Havi pályázat díjai a Varázslatos Magyarország természeti szépségei
kategóriában (oklevél mellett):
1. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 4000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
2. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 2000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
3. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 1000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával

Havi pályázat díjai a Varázslatos Magyarország madarai kategóriában
(oklevél mellett):
1. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 4000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
2. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 2000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
3. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 1000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával

Havi pályázat díjai a Varázslatos Magyarország egyéb állatai kategóriában
(oklevél mellett):
1. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 4000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
2. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 2000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
3. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 1000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával

Havi pályázat díjai a Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből
kategóriában (oklevél mellett):
1. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 4000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
2. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 2000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával
3. Varázslatos Magyarországunk 2013 című könyv + 1000 Ft értékű vásárlási
utalvány az ARTWORK.HU felajánlásával

Havi pályázat díjai az Ember a természetben kategóriában (oklevél mellett):
1. 1 éves Turista magazin előfizetés, a Turista magazin felajánlásával

Közönségszavazás havi különdíja (egy különdíj, az összes kategóriából, a
legtöbb közönségszavazatot kapott kép nyeri el):

Év végi (2015. március) fődíj (oklevél mellett):
1. Nettó 500 000 Ft

A díjakat és különdíjakat a felajánlások függvényében folyamatosan
frissítjük, bővítjük (a változtatás jogát fenntartjuk)!
Nevezési díj

Minden havi természetfotós pályázatra 1 képet ingyenesen tölthetsz fel,
amelyet a havi pályázat kezdetekor írunk jóvá. Minden pályázónak az első
hónap, amelyben nevez, ingyenes, tehát 6 képet ingyenesen tölthetsz fel.
A 2013 pályázati évben bevezetésre került a KREDIT rendszer. A havi
természetfotós pályázatokon nevezett képért, amely eléri a 40 pontot az 50
pontból, a következő havi pályázaton 1 ingyenes képet írunk jóvá
(értelemszerűen, ha egy pályázó mind a 6 képe eléri a 40 pontot, a
következő pályázaton 6 ingyenes képet írunk jóvá).
A havi természetfotós pályázatra havonta maximum 6 kép tölthető fel (a
képfeltöltés feltétele a nevezési díj befizetése).

- a nevezési díj minden hónapban képenként bruttó 500 Ft, Panda Klub
tagoknak bruttó 400 Ft, a következő kategóriákban:
- Varázslatos Magyarország természeti szépségei,
- Varázslatos Magyarország madarai,
- Varázslatos Magyarország egyéb állatai,
- Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből,
- a nevezés minden hónapban ingyenes, a következő kategóriában:
- Ember a természetben
amelyet banki átutalással lehet fizetni a következő bankszámlaszámra (A
banki átutalás 2-3 napot is igénybe vehet! Az átutalás bizonylatát
elektronikus formában küldd el a gpeter@varazslatosmagyarorszag.hu e-mail
címre, ezzel tudjuk biztosítani a gyorsabb ügymenetet):

Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft., RAIFFEISEN BANK
12010240-01198102-00100007,

- az utalásnál kérjük feltüntetni a megjegyzés rovatba a pályázó nevét,
valamint a felhasználói nevét, Panda Klub tagok esetén pedig a "Panda Klub"
szót és az azonosító számot a tagsági kártyáról.

Az aktuális egyenleg (feltölthető képek száma), a bejelentkezés valamint
befizetés után, a képfeltöltés menüpontban folyamatosan látható.
Zsűrizés és szavazás

A pályázati oldalon feltöltött képeket szakmai zsűri bírálja el, valamint a
honlap látogatói is szavazhatnak az általuk jónak ítélt képekre (a zsűrizés
és a közönségszavazás ideje alatt a fotók szerzője nem látható). A zsűri
tehát 5 szakmai állandó zsűritagból áll,

A 2014-es év szakmai zsűri tagjai:

1. Keleti Éva fotográfus
2. Dr. Kalotás Zsolt természetfotós, természetvédelmi szakember
3. Suhayda László természetfotós
4. Szilágyi Attila természetvédelmi szakember
5. Zsila Sándor természetfotós, fotóművész
- a havi természetfotós pályázat bármely kategóriájába a képeket minden
hónap 1-től lehet feltölteni az adott hónap 20-ig,
- 20-tól a zsűrinek a hónap utolsó napjáig van ideje, hogy a pályázók
anyagaiból a legjobb képeket kiválassza, és pontozza azokat,
- a szakmai zsűri a 2014-es évadban, a minden pályázatra feltöltött,
eredeti, módosítatlan állományok alapján a képfeldolgozás minőségét is
figyelembe veszi a pontozásnál.
- ugyanezen idő alatt a közönségszavazók szavazhatnak azokra a képekre,
amelyek a pályázati kiírásnak megfeleltek egy "technikai előszűrés? után,
- a havi pályázatok esetén, a zsűri pontszámai azonban csak a
közönségszavazás után lesznek nyilvánosak,
- a közönségszavazás bárki számára nyitott, azonban mindenki egy képre csak
egyszer és több képre is szavazhat. A szavazás minden hónapban a "technikai
előszűrést? (minden hónap 20-a után kb. 1-2 napot vesz igénybe) követően
kezdődik és minden hónap utolsó napjáig,
- minden hónap elején már láthatóak az előző havi nyertes képek valamint a
pályázók aktuális ranglistája,
- a zsűrizés folyamán, zsűrizést megelőző "technikai előszűrés? után
párhuzamosan zajlik a zsűrizés és a közönségszavazás. A zsűritagok
pontozzák a képeket 1-10-ig, tehát a zsűri által kiosztható legmagasabb
pontszám egy képre 50 pont, ez a pontszám kerül, képenként a ranglistába,
- a közönség 1-5 pontig szavazhat a képekre, majd ezek összeadódnak és a
legtöbb pontot elért kép kapja a maximum 5 pontot, a legkevesebb pontot
elért kép pedig a minimum 0 pontot. Minden hónapban a legtöbb
közönségszavazatot kapott természetfotó különdíjban részesül, év végén a
közönségszavazás győztese különdíjat kap (lásd a "Díjak" menüpont alatt).
Az év végi közönségszavazás nyertese az a pályázó lesz, aki a legtöbb első
helyet szerezte meg a Havi természetfotós pályázatok közönségszavazásán
(2014. március 10-től 2014. december 20-ig). Év végi holtverseny esetén a
közönségszavazáson elért helyezések döntenek (év végén az a pályázó kapja
meg a közönségszavazás különdíját, aki többször ért el jobb helyezést a
másiknál, bármelyik pályázaton),
- a nyertes képek bekerülnek a galériába, ahol különböző feltételek szerint
böngészhetünk közöttük,
- a havonta legjobbnak ítélt képek (zsűri külön elbírálása alapján) részt
vesznek a kiállításainkon (részletekről folyamatosan tájékozódhatsz
honlapunkon).
http://varazslatosmagyarorszag.hu