Erasmus+ pályázati felhívások

 1. Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása (KA1)

A KA1 pályázatokban a pályázattípus célja: A tanárok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai fejlődésének támogatása nemzetközi környezetben.

Támogatható tevékenységek

 •  Külföldi képzésen való részvétel (módszertani továbbképzés, nyelvtanfolyam)
 •  Oktatási tevékenység egy külföldi iskolában
 •  Szakmai látogatás (job shadowing) egy külföldi iskolában vagy szakmai szervezetnél

A felhívás elérhető: http://www.tka.hu/palyazatok/243/koznevelesi-intezmenyek-munkatarsainak-mobilitasa

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 1.

 1. ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229)

A pályázattípus célja: Az európai dimenzió erősítése az óvodákban és az iskolákban, illetve a köznevelési intézmények felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal.

Támogatható tevékenységek

 • Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül.
 • A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók

A felhívás elérhető: http://www.tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21.

 1. Köznevelési stratégiai partnerségek (KA201)

A pályázattípus célja: Fő célja, hogy a köznevelésben lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A vállalt célok, a várt hatás, az elérni kívánt eredmények függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Innovációt támogató partnerségek

 • Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
 • Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

 • A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
 • Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.

A felhívás elérhető: ttp://www.tka.hu/palyazatok/792/koznevelesi-strategiai-partnersegek

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21.