A központi írásbelik után – megtekintés – értékelő lapok átvétele

Megtekintés és az értékelő lapok átvétele: 2018. 01.23. (kedd) 08.00 – 16.00 a kijelölt termekben.

A felvételi eredményét közlő értékelő lapot az iskola a 2018. január 23-án a megtekintéskor átadja a vizsgázónak vagy szülőjének (két tanú által hitelesített, írásos meghatalmazás alapján az értékelő lapot más is átveheti). Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2018. 01. 26-án postázza a tanuló lakcímére.

A kijavított dolgozatokról a tanuló kézzel vagy elektronikus úton (digitális fényképező gép) másolatot készíthet. (Az iskola fénymásolatot biztosítani nem tud!)

Észrevétel benyújtásának határideje: 2018. január 24. (szerda) 08.00 – 16.00-között

Módja: formanyomtatványon (a titkárságon kérhető)
Leadás helye: titkárság
Az át nem vett értékelő lapokat 01. 26-án postázzuk.

A központi írásbeli vizsgák átlaga iskolánkban:

6. évf. – magyar nyelv: 33,34

               matematika: 38,22

8. évf. – magyar nyelv: 39,07

               matematika: 27,93

Tájékoztató egyénileg jelentkezők számára

                                                                                                                                                              Aranyi Imre
                                                                                                                                                              intézményvezető