Alapítványok

Fazekas Alapítvány

1991-ben iskolánk tanárai hozták létre.

1998 óta közhasznú alapítvány.

Céljai közé tartozik:

 • A tehetséges és/vagy anyagilag rászoruló diákok támogatása;
 • Diákjaink iskolán kívüli tevékenységének támogatása;
 • Tanárok továbbképzésének támogatása;
 • Az iskolai munka tárgyi feltételeinek javítása.

A felsorolt célok megvalósítása érdekében alapítványunk:

 • Immár több mint húsz éve nyújt segítséget tehetséges diákjaink tanulmányi, művészeti és sporttevékenységéhez.
 • Évről évre jelentős összegeket fordít az iskolai szertárak bővítésére; tantermek, előadótermek felszereltségének korszerűsítésére, oktatási eszközök beszerzésére.
 • Jelentős támogatást nyújt a tanulók versenyeztetéséhez (útiköltség, nevezési díjak stb.).

Alapszabálya szerint az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magánszemély és jogi személy csatlakozhat.

Felajánlásaikat megtehetik az alábbi bankszámlaszámon:

10103434 – 04852128 – 00000004 (Budapest Bank)

Az SZJA 1%-át az alábbi adószámra utalhatják:

19126126 – 1 – 09

Fazekas Alumni Alapítvány

www.fazekasalumni.hu

Iskolánk volt diákjai hozták létre 2021-ben.

Célok:

 • díjak alapítása tehetséges diákok számára
 • táborok finanszírozása, szervezése
 • diákok külföldi versenyeztetésének segítése (utazási, szállás- és ott tartózkodási költségek)
 • iskolai programok és versenyek támogatása díjakkal
 • iskolai szakkörök, sportkörök, klubok támogatása eszközökkel, díjakkal
 • iskolai eszközök beszerzése
 • öregdiák események, rendezvények szervezése, támogatása (évfolyam-találkozók, évfordulók)
 • az iskola alapításának 150 éves évfordulójának (2023) méltó megünneplése
 • öregdiák közösség létrehozása és működtetése

Tevékenységek:

 • a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákjainak, tanárainak, öregdiákjainak támogatása, jutalmazása, díjazása az iskolához kötődő tevékenységükért
 • rendezvények szervezése, társszervezése a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumhoz kapcsolódóan, különös tekintettel az alumni rendezvényekre
 • a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium és a gimnázium öregdiákjai által szervezett, a gimnáziumhoz kötődő rendezvények támogatása

Felajánlásokat az alábbi bankszámlaszámra várunk:

számlatulajdonos: Debreceni Fazekas Alumni Alapítvány
számlaszám: 11738008-21491359-00000000 (OTP Bank)
közlemény: Adomány