Francia-magyar két tanítási nyelvű tagozat

A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium francia-magyar két tanítási nyelvű tagozata a hasonló típusú képzések sorában hetedikként nyílt 2000. szeptemberében a Francia Köztársaság, az oktatási Minisztérium, a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány és a Debreceni Önkormányzat támogatásával, a Budapesti Francia Intézet és a debreceni Alliance Française szakmai támogatásával.
A térségben egyedülálló képzés célja, hogy hozzájáruljon olyan diplomás szakemberek képzéséhez, akik a francia nyelvet magas szinten beszélik, a francia kultúráról, civilizációról és a mindennapi életről sokrétű ismeretük van, minden nehézség nélkül tudnak kapcsolatot teremteni, együtt dolgozni francia anyanyelvűekkel, segítve ezzel hazánk európai uniós országokkal való hatékony együttműködését a politikai, gazdasági és kulturális élet számos területén. A képzés oktatási programja a hagyományos magyar tanterven alapul. Ez egészül ki a célnyelv egyedi programjával, amely az intenzív nyelvoktatás mellett komoly hangsúlyt helyez a széleskörű nyelvészeti, irodalmi, országismereti tájékozódásra, és biztosítja a szaktárgyak idegen nyelven történő elsajátítását Az élő nyelvvel való kapcsolatot, a sokoldalú tanítást és tanulást anyanyelvű oktató segíti.
Ez a képzési forma 5 évig tart, egy előkészítő évvel kezdődik. Az előkészítő év során a tanulók heti 19 órában tanulják a francia nyelvet. Egyéb tantárgyaik: magyar, matematika, számítástechnika, ének, rajz és testnevelés. A 10. évfolyamtól kezdődik a négy évfolyamos gimnáziumi anyag elsajátítása. A tantárgyak közül franciául tanulják az egyetemes történelmet, a matematikát, a biológiát, valamint a francia civilizációt és irodalmat.
A tanórán kívüli programok alkalmat adnak a tagozat diákjai számára, hogy érdeklődési körüknek megfelelő, kötetlen formában, találkozzanak a francia kultúrával. Egy ilyen lehetőség a tagozat színházi szakköre, amelyet a francia anyanyelvi oktató vezet és ahol gyakran a diákok által írt vagy általuk adaptált darabot visznek színre, amelyet mindenki megtekinthet a szakkör hagyományos évzáró előadásán.
A tagozatnak van újságja, az íráshoz kedvet érző tanulók rögzítik élményeiket a diákélettel, a tagozat programjaival, utazásaival, vendégeink látogatásával kapcsolatban, vagy ajánlanak kulturális programokat, könyveket, lemezeket. Az éves program állandó eseményei között szerepel a tagozat karácsonyi délelőttje,amikor minden franciás együtt énekli kedvenc karácsonyi dalainkat, az ünneppel kapcsolatos irodalmi részleteket, verseket hallgatunk meg és befejezésül mindenki megkóstolhatja a lektornőnk által készített hagyományos karácsonyi süteményt a bûche de Noël-t.
Minden tavasszal hivatalosak vagyunk a Budapesti Francia Intézet által rendezett „Francia nyelv ünnepére”. A több mint egyhetes rendezvénysorozatot a francia civilizációval kapcsolatos témákat idéző plakát- és rajzverseny, novella- képregény- és versíróverseny kíséri, mindenki kipróbálhatja tehetségét. Az ünnep záró eseménye, a sanzonverseny döntője, ahol többször is érdekeltek voltunk és együtt drukkolhattunk a jó hangú fazekasos lányoknak, akik szép eredményekkel és díjakkal térhettek haza. Egyikük, Éles Gina 2005-ben 4. helyezést ért el és svájci utat nyert.
Szakmai és pedagógiai programunk kiemelt eseménye a kéttannyelvű iskolák szakmai találkozója és versenye a 9. és 10. évfolyam számára, amelyet minden évben április végén rendez meg gimnáziumunk francia munkaközössége, mintegy 100 fő versenyző diák, kísérőtanár, meghívott vendég és zsűritag részvételével. Az esemény elsősorban egy találkozó, amely kötetlen formában ad lehetőséget a tapasztalat- és eszmecserére diákok és tanárok számára egyaránt. Megoszthatják egymással gyakorlati tapasztalataikat, ötleteiket, egyeztethetik a követelményeket, lehetőség nyílik a megmérettetésre és új motivációk felfedezésére.
A találkozó kétnapos. A csapatok péntek délután városnézésen vesznek részt a Fazekas Gimnázium diákjainak vezetésével. A vacsora után egy játékos est során lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők bemutatkozzanak, majd vegyes csapatokat alakítva a humoros ügyességi feladatok és fejtörők megoldása közben ismerkedhessenek, barátkozhassanak. A szombati napon zajlik a verseny, amely a találkozó koncepciójának megfelelően 5 fős csapatok között folyik, írásbeli és szóbeli feladatokkal. Támogatóinknak köszönhetően, minden évben szép díjakat, könyvcsomagokat, ajándékokat kapnak a résztvevők.
A felsőbb évfolyamok tanulóinak is van lehetőségük a megmérettetésre. Mivel a két tanítási nyelvű tagozatok tanulói nem vehetnek részt a hagyományos OKTV-n, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium minden évben meghirdeti hasonló versenyét a képzés 11-13. évfolyamos diákjai számára.
A tagozat 2005-ben létesített cserekapcsolatot a Lausanne-i (Svájc) Gymnase de la Cité gimnáziummal. Az egyhetes kirándulások során a diákokat a családok látják vendégül, a fiatalok megismerhetik egymás életét, kedvenc időtöltéseiket. Svájci vendégeinknek megmutatjuk iskolánkat, Debrecen és környékének nevezetességeit, hagyományait. A fazekasosok pedig képet alkothatnak egy európai frankofón országról és a kapcsolat remek lehetőség a nyelvgyakorlásra.
A diákok a 13. év végén kétnyelvű érettségi vizsgát tehetnek. Magyar-francia nyelvű bizonyítványuk egyenértékű az állami felső-, illetve középfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal. A kétnyelvű érettségi birtokosai folytathatják tanulmányaikat bármely felsőfokú oktatási intézményben magyar vagy francia nyelven, Magyarországon vagy francia nyelvterületen. Ez utóbbi esetben mentesülnek a felvételhez szükséges nyelvi megmérettetés alól és szívesen látják őket a franciaországi egyetemeken, hiszen ezek a diákok a nyelv, a civilizáció és a kommunikációs stratégiák magas színtű ismeretével rendelkeznek.
A magyar-francia kétnyelvű érettségivel rendelkező diákok egyedülálló lehetősége, hogy magyarországi egyetemen szerezhetnek francia diplomát, hiszen az utóbbi 15 év alatt a hazai felsőoktatásban több francia tagozatot hoztak létre. Ezek a tagozatok jelentős egyetemek és főiskolák részeként magas színvonalú képzést biztosítanak részben francia, részben magyar nyelven. A tanulmányi idő végén a hallgatók magyar és francia diplomát kapnak a legkeresettebb szakmákban: közgazdaságtan és vállalatirányítás, mérnöki szakok, jog, bölcsész, agrármérnök, külkereskedelem, idegenforgalom, tolmács-szakfordító.

La section bilingue français-hongrois de Debrecen

La septième section bilingue d’enseignement secondaire en Hongrie a été ouverte en septembre 2000 au lycée Fazekas Mihály. Sa création a vu le jour grâce à la République Française, au Ministère de l’éducation hongrois, à la Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse, et à la Municipalité de Debrecen. Elle bénéficie égelement du soutien professionnel de l’Institut Français de Budapest et de l’Alliance Française de Debrecen.
Cette formation est unique dans la région. Elle a pour but de contribuer à la formation de cadres supérieurs parlant le français couramment et ayant des connaissances élargies sur la culture, la civilisation et la vie quotidienne de la France et des pays francophones, mais aussi qui seront capables d’établir des relations professionnelles en travaillant avec des natifs. Ainsi, ils participeront á la coopération de notre pays avec les autres membres de l’Union européenne dans les domaines de la vie politique, économique et culturelle.
Le programme de la formation est basé sur le programme hongrois traditionnel. A cela s’ajoute le programme spécial de la langue cible qui, en dehors de l’enseignement renforcé du français, met l’accent sur l’élargissement des connaissances linguistiques, littéraires et culturelles et assure l’étude de certaines matières en français. Le rapport avec la langue vivante et une méthodologie variée est assuré par l’enseignant natif.
La formation dure 5 années, elle comprend une année préparatiore, durant laquelle les élèves ont 19 heures de français par semaine. Leurs autres matières: le hongrois, les maths, l’informatique, la musique, les arts et l’éducation physique. C’est á partir de la 10ème année que commence l’appropriation des matières traditionnelles du cycle secondaire. Les élèves apprennent en français l’histoire universelle, les mathématiques, la biologie, la civilisation et la littérature françaises.
Les activités extra-scolaires offrent beaucoup de possibilités aux jeunes, en particulier d’appréhender la culture francophone de maniére moins formelle, et ce selon leurs centres d’intérêt. L’une de ces possibilités est le club d’art dramatique de la section animée par la lectrice dans lequel les élèves présentent des adaptations de pièces francaises voire des piéces écrites par eux-mêmes. Cela donne lieu à un spectacle de fin d’année se déroulant devant le public des camarades, des parents, des professeurs de la section et des représentants de la direction de l’école.
De plus, la section a son propre journal où ceux qui s’intéressent au journalisme ou qui manifestent tout simplement l’envie d’écrire peuvent raconter leurs expériences en rapport avec les programmes, les voyages, les visites, la vie de l’école ou proposer des programmes culturels, des livres ou des disques.
La matinée de Noël unit tous les membres de la section. Eléves et professeurs chantent alors ensemble leurs chants de Noël préférés, écoutent des récits littéraires, des poèmes évoquant la fête. C’est aussi l’occasion pour tout le monde de goûter la fameuse bûche de Noël préparée par notre lectrice.
Chaque printemps, la section est invitée à la „Fête de la Francophonie” organisée par l’Institut Français de Budapest. La programmation de cette semaine événementielle s’accompagne de concours pour les jeunes, ainsi concours d’affiche ou de dessin, concours d’écriture de nouvelle, de bandes dessinées, de poèmes, oú tout le monde peut mettre son talent à l’épreuve. La fête se clotûre par la finale du concours de chanson auquel nous avons plusieurs fois participé, et les numéros des jeunes chanteuses de Fazekas ont rencontré beaucoup de succès et ainsi, c’est avec de beaux cadeaux qu’elles sont rentrées chez elles. En 2005 l’une d’elles, Éles Gina a remporté le 4ème prix, un voyage en Suisse.
L’événement priviléigié de notre programme pédagogique est la Rencontre et concours national des 9-10èmes années, organisé chaque avril par l’équipe de français du lycée. Les élèves des onze sections du pays répondent présents, ce qui représente la participation de plus de 100 personnes, élèves, profs accompagnateurs, invités et membres de jury. Cette manifestation est avant tout l’occasion pour chaqun de se rencontrer, d’échanger sur ses pratiques, ses besoins, ses idées. Il permet également aux jeunes d’évaluer leurs connaissances, de se mesurer par rapport aux élèves de leur classe certes mais aussi par rapport aux autres jeunes formés dans d’autres écoles et se découvrir de nouvelles motivations. La rencontre se déroule sur deux jours. Le vendredi après-midi les équipes participent à la visite de la ville guidées par leurs camarades de Fazekas. Après le dîner, la soirée permet aux participants de se présenter, et de faire plus ample connaissance. Puis en formant des équipes mélangées, au cours des jeux de casse-tête, d’adresse ou des quiz ils apprennent á se connaître, et nouent des amitiés. Le samedi se déroulent les épreuves écrites et orales du concours équipes de cinq personnes, suivant la conception du projet. Grâce à nos partenaires, institutions et entreprises, toutes les équipes sont primées, elles recoivent de beaux prix et des cadeaux.
Les élèves plus âgés ont aussi la possibilité de se rencontrer et se mesurer avec leurs camarades qui suivent cette même formation. Comme ils sont exclus du concours national OKTV, le lycée Kölcsey de Budapest organise un concours paralléle pour les années 11-13.
A partir de 2005 la section a un échange avec le Gymnase de la Cité á Lausanne. Dans le cadre de ce projet, les jeunes font un séjour de 5 jours dans la famille de leur camarade où ils peuvent découvrir la vie de l’autre. Nos correspondants suisses peuvent faire la connaissance de notre école, des curiosités et des traditions de Debrecen et sa région. Inversement, les Hongrois peuvent se faire une image d’un pays européen francophone. Ainsi, le séjour et la correspondance constituent une très bonne pratique de la langue.
A la fin de la 13ème année les élèves passent un examen de baccalauréat bilingue. Leur certificat bilingue équivaut à l’examen d’état de langue de niveau moyen ou supérieur de type „C” selon la classification du cadre européen . Après avoir passé le baccalauréat bilingue, les jeunes peuvent continuer leurs études dans l’enseignement supérieur en Hongrie ou en territoire francophone, et cela en hongrois comme en français. S’ils souhaitent intégrer une université française, ils sont dispensés des épreuves de langue car ils ont acquis une certaine maîtrise de la langue, de la civilisation et des stratégies de communication.
De plus, les élèves sortant de la section française ont une possibilité, unique en Hongrie, de pouvoir obtenir un diplôme d’une université française en faisant leurs études dans une université hongroise. Au cours de ces quinze dernières années, plusieurs filières francophones qui fonctionnent au sein des universités et des écoles supérieures importantes en assurant une formation de haut niveau en français et en hongrois ont été mises en place. A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un diplôme hongrois et un diplôme français dans les branches les plus prometteuses: économie, management, ingénieurie, droit, lettres, sciences agraires, commerce extérieur, tourisme, interprètariat-traduction.

Francia képek