Az iskola rövid története

1873. november 3-án nyílt meg Debrecen szabad királyi város főreáltanodája. A reáliskolák feladatát a törvények a modern nyelvek, a mennyiségtan (matematika) és a természettudományok fokozottabb tanításában jelölték meg. A reáliskolába csak fiúk járhattak.

Az iskola jelenlegi épületét 1891-ben kezdték építeni, Meixner Károly tervei alapján. A diákok 1893 szeptemberében vehették birtokukba az új alma matert. Az egyre nívósabb oktatást jelezte, hogy 1905-től megjelentek a tanár szakos hallgatók és a reáltanoda gyakorló iskolaként is működött. Kisebb-nagyobb megszakításokkal mind a mai napig jelen vannak az egyetemi, főiskolai hallgatók gimnáziumunkban. Jelenleg a Fazekas Mihály Gimnázium a Debreceni Egyetem partneriskolájaként fogadja a tanár szakos egyetemi hallgatókat, hogy gyakorló tanításaikat elvégezhessék.

Fazekas Mihály nevét az 1922-1923-as tanévtől viseli az intézmény. A gimnáziumi képzés bevezetésére az 1934-es középiskolai törvény hatására került sor, mely megszüntette a reáliskolákat s egységes gimnáziumi oktatást vezetett be az ország egész területén.

1949-et követően a középiskolák is jelentős szervezeti és tartalmi átalakuláson mentek át. A változások ellenére a fiúgimnázium továbbra is látványos eredményeket produkált. Ennek egyik oka, hogy a város legerősebb tantestületét mondhatta magáénak. Nem véletlen, hogy az 1956-os forradalom is megérintette az iskola diákjait, tanárait.

A forradalom után a "konszolidáció" nevében az iskola irányításában, szerkezetében jelentős változtatásokat vittek véghez. Új vezetést neveztek ki a gimnázium élére, megszűntették a gyakorló iskolai jelleget, távozott a tantestület jelentős része. Igyekeztek a gimnáziumi jelleget háttérbe szorítani. A hangsúlyt a politechnikai oktatásra helyezték.

Az 1961-es oktatási reform újra lehetőséget teremtett arra, hogy az intézmény újra tiszta profilú gimnáziummá váljon, mivel leválhatott a politechnikai oktatás. Megindult a tagozatos képzés, ahol a régi reáliskolai hagyományoknak megfelelően a speciális matematika, az idegen nyelvek oktatása került előtérbe. A gimnáziumban megkezdődött a koedukált oktatás.

1991-től lehetővé vált a hat évfolyamos képzés beindítása tehetséggondozó jelleggel. A 2000/2001-es tanévtől az országban egyedül álló módon megkezdődött a két tanítási nyelvű oktatás a Fazekas Mihály Gimnáziumban magyar-spanyol, illetve magyar-francia nyelven.

Gimnáziumunk a 2005/2006-es tanévtől megkapta azt a lehetőséget, hogy nyelvi előkészítő osztályt indíthat. A program célja a gyakorlatban is használható nyelvtudás biztosítása, a készségek, képességek fejlesztése. A tanulók informatikát, angol és német nyelvet tanulnak magasabb óraszámban. A képzés pozitív tapasztalatait felhasználva a 2008-2009-es tanévtől újabb nyelvi előkészítős osztályt indítottunk. A humán osztály elé spanyol – angol nyelvű, illetve francia – angol nyelvű előkészítő évfolyamot szerveztünk.