Tankönyvrendelés a 2018/19-es tanévre!

Fontos információk tankönyvrendeléssel kapcsolatban a bejövő 7.A, 9.KNyB, 9. C, 9. NyD, 9.E osztályok számára

Tankönyvrendelő lapok a bejövő osztályok részére:

Tisztelt Szülők!

A megfelelő linkre kattintva az adott osztályhoz tartozó tankönyv rendelőlap letölthető, kinyomtatható. A rendelőlapok leadásának határideje 2018. április 16. A rendelés elektronikus formában is visszajuttatható az fmgkonyvtar@gmail.com címre.

A rendelőlapok letöltésénél ügyeljenek arra, hogy ez már a következő tanévre vonatkozik!

jelenlegi tanév         következő tanév

        7. A              →          8. A
        9. KNyB      →          9. B
        9. NyD        →          9. D

A többi osztály jelzése értelemszerűen növekszik, pl.:

        8. A            →          9. A
        9. A            →         10. A
        10. A          →         11. A
        11. A          →         12. A

A 2017-es Kormányhatározat értelmében a 2018/19-es tanévben 8. A, 9. A, 9. B, 9. D osztályok tanulói továbbra is alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosultak. Ezek a tanulók nem kaptak tankönyvrendelő lapot.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni s kölcsönzéssel biztosítani a tanulóknak tankönyvosztáskor.

Amennyiben mégsem szeretnének könyvtári tulajdonban lévő tankönyveket használni, úgy a könyvek beszerzéséről Önöknek kell gondoskodni! Tankönyvboltban, vagy a KELLO Webshop-jában (http://webshop.kello.hu) tudják ezeket megvásárolni, vagy a beszerzéshez kérhetik a tankönyvfelelős segítségét!

Ez esetben kérjük, az itt megtalálható rendelőlapot töltsék ki és küldjék vissza elektronikusan az fmgkonyvtar@gmail.com címre, vagy papír alapon az iskola könyvtárába legkésőbb 2018. április 16-ig. Kérdés esetén írhatnak a fenti e-mail címre vagy az FMG könyvtára facebook oldalra.

Tankönyvrendelő lapok osztályonként: Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak részére: Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz – 2018/2019-es tanév
Tájékoztató a tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez