Rövid bemutatkozás

Tisztelt Érdeklődő !

Köszöntjük Önt a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium közösségének nevében.
Engedje meg, hogy bemutassuk iskolánkat.

Az iskola rövid története

1873. november 03-án nyílt meg Debrecen szabad királyi város reáliskolája, mely a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium elődje. A reáliskolák feladatát a törvények a modern nyelvek, a mennyiségtan (matematika) és a természettudományok magasabb óraszámban való tanításában jelölték meg.
A reáliskolába csak fiúk járhattak.

Az iskola jelenlegi épületét 1891-ben kezdték építeni Meixner Károly tervei alapján.
A diákok 1893 szeptemberében vehették birtokukba az új alma matert. Az egyre nívósabb oktatást jelezte, hogy 1905-től megjelentek a tanár szakos hallgatók és a reáltanoda gyakorló iskolaként is működött. Kisebb-nagyobb megszakításokkal mind a mai napig jelen vannak az egyetemi, főiskolai hallgatók gimnáziumunkban. Jelenleg a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a Debreceni Egyetem partneriskolájaként fogadja a tanár szakos egyetemi hallgatókat, hogy gyakorló tanításaikat elvégezhessék.

Fazekas Mihály nevét az 1922-1923-as tanévtől viseli az intézmény. Az egységes gimnáziumi képzés bevezetésére az 1934-es középiskolai törvény hatására került sor, mely megszüntette a reáliskolákat s egységes gimnáziumi oktatást vezetett be az ország egész területén.

1949-et követően a középiskolák is jelentős szervezeti és tartalmi átalakuláson mentek át.
A változások ellenére a fiúgimnázium továbbra is látványos eredményeket produkált. Ennek egyik oka, hogy a város legerősebb tantestületét mondhatta magáénak. Nem véletlen, hogy az 1956-os forradalom is megérintette az iskola diákjait, tanárait.

A forradalom után a "konszolidáció" nevében az iskola irányításában, szerkezetében újabb változtatásokat vittek véghez. Új vezetést neveztek ki a gimnázium élére, megszüntették a gyakorló iskolai jelleget, áthelyezték a tantestület jelentős részét. Igyekeztek a gimnáziumi jelleget háttérbe szorítani. A hangsúlyt a politechnikai oktatásra helyezték.

Az 1961-es oktatási reform újra lehetőséget teremtett arra, hogy az intézmény ismét tiszta profilú gimnáziummá váljon, mivel leválhatott a politechnikai oktatás. Megindult a tagozatos képzés, ahol a régi reáliskolai hagyományoknak megfelelően a speciális matematika, az idegen nyelvek oktatása került előtérbe.
A gimnáziumban megkezdődött a koedukált oktatás.

1991-től lehetővé vált a hat évfolyamos képzés beindítása tehetséggondozó jelleggel.
A 2000/2001-es tanévtől az országban egyedül álló módon megkezdődött a két tanítási nyelvű oktatás magyar - spanyol, illetve magyar - francia nyelven.

2012-ben a gimnázium főépületét Debrecen város önkormányzata felújíttatta, elvégezte az akadálymentesítést. Bővítették az udvart, melyen kialakításra került egy műfüves pálya is.

2020 végére befejeződött a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium valamennyi épületének energetikai felújítása, korszerűsítése. Az épületblokk külső megjelenésében, gépészeti kialakításában a 21. század követelményeinek megfelel. A felújítást, korszerűsítést úgy végezték el, hogy közben megőrizték a hagyományos beépítést, az utcaképi jelleget, a cívisvárosi hangulatot.

Gimnáziumunkban az oktatást a110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet (NAT) alapján készített helyi tanterv szerint zajlik. A 2020.09.01. bevezetésre került módosítások alapján kialakított képzési szerkezetünk (óraszámok) megtalálhatóak a kiadvány végén.

A gimnázium fenntartója és működtetője: Debreceni Tankerületi Központ

Tulajdonos: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata


Tisztelt Szülők!
Kedves leendő Diákunk!

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium igyekszik a kor követelményeinek megfelelő nevelési, oktatási struktúrát kialakítani. Megtalálható nálunk a 4, 5, és 6 évfolyamos képzés, az emelt szintű tagozatos oktatás több tantárgyból.

Jelentős energiát fordítunk arra, hogy a diákok számára biztosítsuk a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit. Szakkörök, önképző körök, sportkörök, táborok, kirándulások szervezésével próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulók megtalálják azokat a tevékenységi formákat, ahol tehetségüket kibontakoztathatják.

Bízunk abban, hogy a tájékoztató átolvasása során hasznos információkhoz jutottak, betekintést nyertek az egyes tantárgyak követelményrendszerébe, a gimnázium életébe.

Reméljük, hogy tájékozódásuk után még nagyobb kedvet kapnak ahhoz, hogy iskolánkat válasszák. Bízunk abban, hogy az érdeklődő diákok felvételt nyernek gimnáziumunkba és tanulmányaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy továbbra is az ország legjobb eredményt elérő gimnáziumai közé tartozzunk.

A 2020-ban megjelent „100 legjobb gimnázium” rangsorában a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a 3. helyen található a vidéki gimnáziumok között.

Minden egyes továbbtanuló diáknak sikeres felvételit, a családnak jó döntést kívánunk a megfelelő iskola kiválasztásához

                                                                                                                                                                    Aranyi Imre
                                                                                                                                                                    intézményvezető

a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium vezetősége és dolgozói

Bemutatkozó kisfilm