Rövid bemutatkozás

Tisztelt Érdeklődő !

Köszöntjük Önt a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium közösségének nevében.
Engedje meg, hogy bemutassuk iskolánkat.

Az iskola rövid története

1873. november 03-án nyílt meg Debrecen szabad királyi város reáliskolája, mely a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium elődje. A reáliskolák feladatát a törvények a modern nyelvek, a mennyiségtan (matematika) és a természettudományok magasabb óraszámban való tanításában jelölték meg.
A reáliskolába csak fiúk járhattak.

Az iskola jelenlegi épületét 1891-ben kezdték építeni Meixner Károly tervei alapján.
A diákok 1893 szeptemberében vehették birtokukba az új alma matert. Az egyre nívósabb oktatást jelezte, hogy 1905-től megjelentek a tanár szakos hallgatók és a reáltanoda gyakorló iskolaként is működött. Kisebb-nagyobb megszakításokkal mind a mai napig jelen vannak az egyetemi, főiskolai hallgatók gimnáziumunkban. Jelenleg a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a Debreceni Egyetem partneriskolájaként fogadja a tanár szakos egyetemi hallgatókat, hogy gyakorló tanításaikat elvégezhessék.

Fazekas Mihály nevét az 1922-1923-as tanévtől viseli az intézmény. Az egységes gimnáziumi képzés bevezetésére az 1934-es középiskolai törvény hatására került sor, mely megszüntette a reáliskolákat s egységes gimnáziumi oktatást vezetett be az ország egész területén.

1949-et követően a középiskolák is jelentős szervezeti és tartalmi átalakuláson mentek át.
A változások ellenére a fiúgimnázium továbbra is látványos eredményeket produkált. Ennek egyik oka, hogy a város legerősebb tantestületét mondhatta magáénak. Nem véletlen, hogy az 1956-os forradalom is megérintette az iskola diákjait, tanárait.

A forradalom után a "konszolidáció" nevében az iskola irányításában, szerkezetében újabb változtatásokat vittek véghez. Új vezetést neveztek ki a gimnázium élére, megszüntették a gyakorló iskolai jelleget, áthelyezték a tantestület jelentős részét. Igyekeztek a gimnáziumi jelleget háttérbe szorítani. A hangsúlyt a politechnikai oktatásra helyezték.

Az 1961-es oktatási reform újra lehetőséget teremtett arra, hogy az intézmény ismét tiszta profilú gimnáziummá váljon, mivel leválhatott a politechnikai oktatás. Megindult a tagozatos képzés, ahol a régi reáliskolai hagyományoknak megfelelően a speciális matematika, az idegen nyelvek oktatása került előtérbe.
A gimnáziumban megkezdődött a koedukált oktatás.

1991-től lehetővé vált a hat évfolyamos képzés beindítása tehetséggondozó jelleggel.
A 2000/2001-es tanévtől az országban egyedül álló módon megkezdődött a két tanítási nyelvű oktatás magyar - spanyol, illetve magyar - francia nyelven.

2012-ben a gimnázium főépületét Debrecen város önkormányzata felújíttatta, elvégezte az akadálymentesítést. Bővítették az udvart, melyen kialakításra került egy műfüves pálya is.

2020 végére befejeződött a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium valamennyi épületének energetikai felújítása, korszerűsítése. Az épületblokk külső megjelenésében, gépészeti kialakításában a 21. század követelményeinek megfelel. A felújítást, korszerűsítést úgy végezték el, hogy közben megőrizték a hagyományos beépítést, az utcaképi jelleget, a cívisvárosi hangulatot.

Gimnáziumunkban az oktatást a110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet (NAT) alapján készített helyi tanterv szerint zajlik. A 2020.09.01. bevezetésre került módosítások alapján kialakított képzési szerkezetünk (óraszámok) megtalálhatóak a kiadvány végén.

A gimnázium fenntartója és működtetője: Debreceni Tankerületi Központ

Tulajdonos: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata


Bemutatkozó kisfilm