FONTOS INFORMÁCIÓK TANKÖNYVRENDELÉSSEL KAPCSOLATBAN A BEJÖVŐ 7., 9.KNYB, 9.C, 9.NYD, 9.E OSZTÁLYOK SZÁMÁRA!

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1265/2017.(V.29.) Korm. határozata a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjesztette ki a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.
„Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.
Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.”

A fenti határozat értelmében a munkafüzeteket és nyelvkönyveket nem látjuk el iskolai pecséttel és vonalkóddal, így a családok tulajdonában maradhatnak, nem kell visszaszolgáltatni a könyvtárba.
A többi tankönyvet viszont könyvtári állományba kell vennünk, s kölcsönzéssel biztosítanunk a tanulóknak tankönyvosztáskor.

Amennyiben mégsem szeretnének könyvtári tulajdonban lévő tankönyveket használni, úgy a könyvek beszerezhetőek a Tankönyvboltban, vagy a KELLO Webshop-jában (http://webshop.kello.hu)!
A beszerzéshez kérhetik a tankönyvfelelős segítségét is!
Ezek esetében kérjük, az itt megtalálható rendelőlapot töltsék ki és küldjék vissza elektronikusan (június 28-ig) az fmgkonyvtar@gmail.com címre, vagy beiratkozáskor papír alapon az iskola könyvtárába. Kérdés esetén írhatnak a fenti e-mail címre vagy az FMG könyvtára facebook oldalra.

Rendelőlapok: