Ideiglenes felvételi jegyzék 2024

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban lezajlottak a felvételi vizsgák.
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium is nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzékét.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a többi iskolához hasonlóan a ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját csak 2024. április 26-át követően tudjuk közölni, miután a Győrben található Felvételi Központtól megkaptuk a végeredményt.

A megfelelő linkre kattintva megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az OM azonosító szám (a könnyebb keresés miatt emelkedő sorrendben), illetve a tanuló által megadott jelige alapján lehet megtalálni.

TÁJÉKOZTATÁSUL KÖZÖLJÜK, HOGY AZ ELMÚLT ÉVEKBEN HOGYAN KERÜLTEK BE A LISTÁRÓL A JELENTKEZŐK.

Kód:1000 – hat évfolyamos speciális matematika tagozat (1 osztály)
(2020-ban a 32.; 2021-ben 30.; 2022-ben 36., 2023-ban a 37. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:2000 – négy évfolyamos matematika – fizika tagozat (1 osztály)
A 2021-ig csak fél osztály indult, most egész osztály, így a felvételt nyert tanulók korábbi száma nem mérvadó!
( 2022- ben az 51., 2023-ban a 54. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:3000 – négy évfolyamos biológia – kémia tagozat (0,5 osztály)
(2020-ban a 33. ;2021-ben 32.; 2022-ben a 37. ; 2023-ban a 37. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:4000 – négy évfolyamos, reáljellegű képzés /haladó angol – német/ (0,5 osztály)
A 2021-től fél osztály indul, így a felvételt nyert tanulók korábbi száma nem mérvadó!
(2022-ben az 51., 2023-ban a 42. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:5000 – öt évfolyamos, két tanítási nyelvű képzés /magyar – francia/ (0,5 osztály)
(2020-ban a 25. ;2021-ben 28.; 2022-ben a 19. , 2023-ban a 24. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:6000 – öt évfolyamos, két tanítási nyelvű képzés /magyar - spanyol/ (0,5 osztály)
(2020-ban a 28. ;2021-ben 29.; 2022-ben a16.; 2023-ban a 30. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:7000 – négy évfolyamos, általános tantervű, humán jelleg /angol - spanyol/ (0,5 osztály)
(2020-ban a 31. ; 2021-ben 43.; 2022-ben a 36.; 2023-ban a 39. helyen álló tanuló még felvételre került)

Kód:8000 – négy évfolyamos, általános tantervű, humán jelleg /angol - francia/ (0,5 osztály)
(2020-ban a 42.; 2021-ben 46.; 2022-ben a 43.; 2023-ban a 40. helyen álló tanuló még felvételre került)

Azonos pontszám elérése esetén a rangsorban előbbre kerülnek azok, akik az írásbeli vizsgán magasabb pontszámot értek el. További pontszámazonosság esetén azok kerülnek előbbre a rangsorban, akik az osztály jellegének megfelelően (humán/reál) az anyanyelvi, illetve a matematika írásbelin magasabb pontszámot értek el. Ennek értelmében a matematika írásbeli eredményét vesszük figyelembe az 1000, 2000, 3000, 4000 kódszámú tagozatoknál, az anyanyelvi írásbeli eredményt az 5000, 6000, 7000, 8000 kódszámú tagozatoknál. További egyenlőség esetén a jobb szóbeli teljesítmény számít.
A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye szerinti járás területén található.