ECDL-bizonyítvány igénylése informatika érettségi vizsgával

Az Oktatási Minisztérium és az NJSZT ECDL Irodája közötti megállapodás értelmében a 2004/2005-ös tanévtől kezdve az emelt vagy középszintű informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetik az ECDL-bizonyítványt. Az ECDL-bizonyítvány igénylésére az érettségi bizonyítvány megszerzésétől számított két éven belül van lehetőség.

Az igénylés menete pedig a következő:

  1. Töltse ki a regisztrációs lapot és az érettségi bizonyítvány fénymásolatával együtt e-mailban (recepcio@njszt.hu), faxon (06 1 472 27 28) vagy postai úton (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 1054 Budapest, Báthori utca 16.) küldje meg az ECDL Irodának "ECDL érettségi" jeligével.
    Kérjük, hogy előrehozott érettségi esetén a regisztrációs lapon a bizonyítvány sorszáma helyére a törzslap kivonat számát tüntessék fel. Amennyiben már rendelkezik ECDL vizsgakártyával, kérjük, annak EREDETI példányát is küldje be a fent megnevezett dokumentumok mellett - a vizsgakártya díját ez esetben levonjuk a regisztrációs díjból.
  2. A regisztrációs díjról a számlát/csekket a fenti dokumentumok beérkezését követően állítjuk ki és postázzuk.
  3. Fizesse be a regisztrációs díjat (5500 Ft) az általunk küldött csekken. A befizetett csekk másolatát postai úton vagy faxon vagy e-mailen keresztül küldje meg az ECDL Irodának.
  4. A bizonyítványt a befizetést igazoló csekkmásolat beérkezésétől számított 4-6 héten belül postán, ajánlva küldjük meg.