100 éves évforduló

Iskolánk fennállásának 100. évét ünnepli. Mintegy 10 éves előkészítés után 1873-ban nyitotta meg kapuját Debrecen városa áldozatkészségéből, mint a városi reáltanoda. Főreáliskolaként 1891-ben került állami kezelésbe, 1893-ban kapta mai épületét a Hatvan utcában, ismét a város támogatásából. 1921-ben vette fel a Debrecen város haladásért oly sokat munkálkodó neves költő, botanikus Fazekas Mihály nevét. 1934- 1941 között alakult át főreálból gimnáziummá!

Rendezvényeinkkel százados múltunkat idézzük.

1973. január 28-án 10 órakor az Arany Bika Bartók termében Névadónkra emlékezünk születésének évfordulóján.
Az ünnepi év megnyitása.

1. Irodalmi műsor: II. osztályos tanulók közreműködésével
A műsor összeállítói: K. Nagy Jánosné
Sárközy Zoltánné tanárok

2. Fazekas Mihály tudományos munkásságának méltatása
„ Az első magyar nyelvű fűvészkönyv megszületése” címmel
Szakkörvezetők: Balogh Erzsébet
Csetreki Ernőné tanárok

3. Kodály: Régi magyar diákköszöntő
Cövek: Hortobágyi dal
Előadja: az iskola énekkara
Vezényel: Jéger Lajosné tanárnő

4. A Debreceni Népi Együttes Fazekas Mihály Gimnázium ifjúsági tánccsoportjának bemutatója
Művészeti vezető: Dr. Béres András

1973. február 24-én 12 órakor a debreceni Köztemetőben emlékezés Névadónk halálának évfordulóján.
A helyreállított síremlék és embléma átadása, amelyet a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium és a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium ifjúsága gondoz.

Megemlékezést tart: Halász Imre (iskolánk igazgatóhelyettese) és a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium képviselője

Bárdosi Németh János: Fazekas Mihály című versét elmondja Varga Ilona (III. d osztályos tanuló)
Közreműködik: a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
kamarakórusa Vezényel: Jéger Lajosné tanárnő

1973. május 6-án 11 órakor Díszünnepség az Arany Bika Bartók termében.

Ünnepi műsor:
„ Debreceni Diákélet” : a régi és mai diákélet bemutatása, a 100 éves iskola volt és jelenlegi diákjainak vallomása a város, az iskola szeretetéről.
Közreműködnek: Az irodalmi szakkör tagjai Vezető: Várkonyi Anikó tanárnő
Az énekkar Vezényel: Jéger Lajosné tanárnő
A tánccsoport Művészeti vezető: Dr. Béres András

16 órakor az iskola udvarán ballagási ünnepély.
Az érettségi előtt álló fiatalokkal ballagnak : 50 – 45 – 35- 30 – 25- 15- 10 – 5 éve érettségizettek képviselői.

17 órától „ Öregdiák” találkozó az iskola tantermeiben.

1973. június 17-én 9 órakor Centenáriumi évzáró ünnepély az iskola udvarán
Beszédet mond: Dr. Nábrádi Mihály igazgató

Képek