1900-1919

1900-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Csengeri Menyhért, Fischer József, Fischer Nándor, Groszmann Sándor, Klein Simon, Lippe Jenő, Lukács József, Mezei izidor, Neumann Vilmos, Petró András, Riesz Imre, Schwarz Dezső, Schwarz József, Simonovics Lajos, Szabó Kornél, Szilágyi János

1901-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR HORVAY RÓBERT
Bisothka János, Dimák Géza, Feldmann Jenő, Fischer József, Francsics Ödön, Fried Sándor, Fülep Kálmán, Goldstein Dávid, Grossmann Miksa, Kovács József, Kovácsy Kálmán, Mérő József, Schwalb Béla, Szép Izrael, Szikszay Gyula, Szilágyi János

1902-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Beczner Pál, Boczán Károly, Fäber Vilmos, Fülep Móricz, Gottlieb Márton, Grósz Zoltán, Grűnhut Henrik, Hutiray Béla, MóriczJózsef, Pálfy Kálmán, Reichmann Dezső, Rosenfeld Gyula, Spitzer Izsák, Szabó Mihály, Weisz Ernő, Weisz Mór, Wimmer Béla

1903-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Czobor László, Fried Miksa, Glück József, Grósz Zoltán, Hegedüs György, Kovács István, Lukácsy László, Medgyessy Pál, Nádasdi Dániel, Neumann Sámuel, Suba János

1904-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Des Combes Henrik, Friedmann Imre, Grósz Zoltán, Hídvéger Lajos, Kerekes Géza, Kis Jenő, Kovács Béla, Krausz Bernát, Kúti Sándor, Németh Ágoston, Németh Kálmán, Neumann Jakab, Pető Lajos, Polczer Kálmán, Rajcsy Rezső, Reich Márton, Schnitzler Gyula, Szabó istván, Tíkos Lajos, Tolnai Jenő, Tóth Árpád

1905-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR HORVAY RÓBERT
Antalfy Lajos, Bach Aladár, Boráncs György, Csengeri Leó, Eisenmann Oszkár, Fülöp Gyula, Goldstein Jenő, Győry Jenő, Helfersohn József, Kemény Ferenc, Kovács Sándor, Lókodi József, Molnár Sámuel, Pető Endre, Petrigalla Péter, Róna Vilmos, Rosenfeld Andor, Rőmer Pál, Spitzer Sándor, Tikos Béla, Török Tibor, Wanek Nándor

1906-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: NÁDASDI ALAJOS
Adler Pál, Barta Miksa, Debreczeni Sándor, Demeter Lajos, Fisch Ferenc, Frank Ernő, Herzfelder Jenő, Hirsch Sándor, Klein Jakab, Kovács István, Laczkó Károly, Lederer Ferenc, Németh Nándor, Papp József, Piringer Nándor, Révész Géza, Steier Ernő, Stern Jenő, Szarvas Béla

1907-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JASZENCSÁK SÁNDOR
Adler Jenő, Des Combes Emil, Fettmann Antal, Flamm Ernő, Glück Sámuel, Hegedüs Imre, Lőwy Sámuel, Lusztig Ferenc, Mózes Sámuel, Papp Gyula, Révész Miklós, Szilágyi István, Voith Gy. Zoltán

1908-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR HORVAY RÓBERT és NÁDASDI ALAJOS (1908. ápr. 6-tól)
Goldstein József, Kohn Imre Kohn József, Lévy Sándor, Moskovits Béla, Nádasdi József, Schwarz László, Vági Sándor, Vántsa Károly

1909-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: LACZKÓ KÁROLY
Adlet Tihamér, Bajusz Gyula, Balogh Sándor, Borus Sándor, Deseő Sándor, Egerváry Jenő, Emerich Lipót, Fekete Kálmán, Goldstein (Ladányi) Dezső, Horváth Ferenc, Klein Adolf, Klein Béla, Kovács János, Milvius Ferenc, Németh Endre, Oláh Gyula, Reguly Árpád, Sarkadi Gábor, Soltész László, Szentpéteri Ferenc, Varga Ferenc, Weinstein Sándor

1910-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR. KARDOS ALBERT
Bermann Miksa, Bíró Sándor, Beier Ignác, Böőr István, Ferenzci Sándor, Glück Zoltán, Kardos Ferenc, Laczkó Aladár, Liszauer Dezső, Molnár József, V. Nagy Géza, Nagy Imre, Pap István

1911-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KRONSTEIN BÉLA
Bakács Sándor, Markovits Lajos, Müller Antal, Péntek Aladár, Sziklai Ernő, Szűcs Imre, Weinberger József, Weisz Ferenc

1912-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR. KARDOS ALBERT
Bakács Gyula, Dobi Gábor, Fejes Gyula, Fülöp Gyula, Gebhart István, Károlyi Sándor, Szepesi József, Szűcs Ferenc

1913-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KRONSTEIN BÉLA
Csengeri József, Dienes József, Diettrich Gusztáv, Gyarmathy Miklós, Lakatos Ferenc, Lavotha Emil, Markovits Sándor, Mérő Zoltán, Reichmann Sándor, Simon Károly

1914-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR HORVAY RÓBERT
Balla Zoltán, Eckstein József, Enten Bernát, Fésűs Lajos, Füzesséry István, Hartstein István, Kecskés József, Pásztor Ferenc, Sajó István, Sturm Jenő, Suszták István

1915-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KORBER ERNŐ
Biró Andor, Burger Miklós, Dresdner Iván, Kellner Pál, Kozma István, Lederer Sándor, Mayer István, Simon Dezső, Szombathy Imre, Wiesz Gyula

1916-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR VÁG SÁNDOR
Bakos Lajos, Gruner Károly, Klein Sándor, Kőrösi Sándor, Nagy Gyula, Papp László

1917-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR PRÖHLE VILMOS
Altmann Sándor, Arany Sándor, Bessenyey Gyula, Csapó István, Falk László, Furman Béla, Gáll Etelka, Geró Zoltán, Hochmann Mór, Hüszejn Nezsád, Huszár András, Irfán Fáik, Kaiser Ernő, Kapetanovié Musztafa, Kellner László, Kemál Tahszin, Kis Gábor, Kondor Kálmán, Kupfer Géza, Küllős Imre, Mehmed Abdulláh, Mehmed Mubárek, Mehmed Sákir, Rösler Károly, Sipos László, Schvarcz Ernő, Stern János, Tóth István, Ungvári Béla

1918-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR HORVAY RÓBERT
Arany Ernő, Békés Imre, Bernfeld Árpád, Bernteld Ernő, Bleuer István, Brunner Endre, Cséka Lajos, Farkas Sándor, Fejér Rezső, Ferenczy Sándor, Hadházi László, Harststein Endre, Kékessy Zoltán, Kiss Géza, Kovács Lajos, Kőrösi József, László László, Lengyel Sándor, Megyeri Gábor, Mermelstein Rezső, Mihalovics Mihály, Pollák Jenő, Preisler Jakab, Rónay Géza, Schüch József, Stern Sándor, Szabados Jenő

1919-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: LAKNER JÓZSEF
Bakóczy László, Barta Pál, Diószeghy Zoltán, Ercsényi Evald, Fried Jenő, Grósz Sándor, Jost Ferenc, Király Géza, Kis Gyula, Kovácsovics Béla, Körtvélyesy Pál, Kun Béla, Lókodi László, Mike János, Preisler Sándor, Roboz Sándor, Veress Sándor, Veréb István, Waltner Zsigmond