1920-1939

1920-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JÓVÉR ANTAL
Ary Gyula, Barna Imre, Bárdos Miklós, Belegrád Miksa, Buzás Pál, Csobai László, Czeizler Ernő, Dávidházy Kálmán, Dusa István, Epstein Jakab Ákos, Erdős Nándor, Fülöp Miksa, Gáll Elek, Gebauer Béla, Glück Ödön, Grünfeld Sámuel, Hadházi János, Heller Gusztáv, Horváth Pál, Jost Jenő, Kékessy György, Molnár Ervin, Molnár Imre, Molnár Pál, Munkácsy Sándor, Nagy Sándor, Polster Alfréd, Propper Gyula, Regényi István, Rosinger Miklós, Schiffmann Armin, Szekeres Kálmán, Szép József, Sztankay Zoltán, Tóth Iván, Tóth Zoltán, Ungváry György, Vig Gyula, Zöld László

1921-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Árvay László, Árvay Sándor, Berger Andor, Bőr Gyula, Fenyves Sándor, Friedmann Mihály, Kollányi Sándor, Kovács Elemér, Kovács Sándor, Longauer Albin, Mandel Jenő, Málé Antal, Meisels Emil, Meisz Ferenc, Mondik Gyula, Szabó Károly, Takács Dániel, Tóth Lehel, Vigh Imre

1922-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR HORVAY RÓBERT
Brandenburg Lajos, Budaházy István, Galánffy György, Herskovits Miklós, Jeney Dezső, Klausz Jenő, Klár Bertalan, Kovács Andor, Kövesi István, Kuthy Sándor, Lengyel Miklós, Lőbl Béla, Magdinecz Antal, Magyar Lajos, Schadek János, Sipos Béla, Szépe Kálmán, Waltner Sándor

1923-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KRONSTEIN BÉLA
Leer Andor, Baik Imre, Balogh László, Bartha István, Borsi Lajos, Bukovetz Ferenc, Dolhai Imre, Grünbaum Henrik, Horváth Antal, Kiss Géza, Kozmann Leó, Kún Tibor, Löbli Ferenc, Mandel József, Meczner Károly, Osvay Lajos, Pazar Zoltán, Páter János, Polanneczky János, Radó Sándor, Rimóczy József, Sándor, József, Schenk Miklós, Schwarz László, Soltész Aladár, Szabó Albert, Svaszta Gyula, Tariczky Endre, Tárkányi Zoltán, Tóby György, Török Gábor, Weisz Soma

1924-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JÓVÉR ANTAL
Baló Rezső, Batzer Ármin, Bukszbaum Menyhért, Cseke Miklós, Debreczeni András, Faltin Ernő, Flesch György, Fülöp Hermann, Gulyás László, Kolonics Dezső, Korsós Imre, Kozma Endre, Kozmann Leó, Nagy Endre, Rappensberger László, Rimóczy György, Rosenberg Lajos, Schwartz Béla, Strobach Jenő

1925-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR ZIVUSKA JENŐ
Almási endre, Altnőder Endre, Aszmann Ferenc, Balla György, Barta László, Böhm Lajos, Csonka Lajos, Cziczó Zoltán, Dienes-Oehm Tivadar, Gyomlay István, Hammerstedt János, Király Zoltán, Kolonics Antal, Kovács Máté, Magdinecz Mihály, Rácz Gyula, Ruzicska Gyula, Schaffner Gyula, Schwarz Ede, Seiler Emil, Sepp József, Stuhán Andor, Tokaji István, Weber György

1926-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: WIRKER ERNŐ
Bancsik Imre, Bernáth Sándor, Borhegyi Egon, Dávid Mihály, Engel Mihály, Feldheim Endre, Horváth István, Hőnig Ferenc, Kabai Sándor, Kerezsi Endre, Kokas Klára, Kollmann Imre, Lakner László, Lukács Miklós, Magdinecz Mihály, Menyhárt Béla, Mester László, Nemes Andor, Pollák Imre, Rácz Sándor, Rosner Imre, Sauerwald Rezső, Schreier Hermann, Schwartz István, Somossy Miklós, Sréter Ernő, Szarvas Andor, Székely Sándor, Tóby József, Tomcsik József, Zajácz János

1927-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: HUSZ ÖDÖN
Bocskai Béla, Bornyi József, Búzás Kálmán, Csajkovits Gyula, Fejes István, Gergely Sándor, Gyarmathy Sándor, Hankovszky Géza, Körtvélyesi Antal, Krisker Livia, Kun Imre, Löw Gyula, Matkó Imre, Nagy József, Preizler Gábor, Reinbold Miklós, Schőn László, Schwab Anna, Sipos Béla, Takács Jenő, Weisz Sándor, Zakar János, Zivuska Alfonz

1928-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Adler Béla, Árva József, Bagdi Imre, Balog Tibor, Baukovácz Alfréd, Bárdos György, Bohuss Rozália, Csillag Károly, Erdei Dezső, Feith József, Fülöp Ferenc, Gábor László, Gellmann Miklós, Heger Flórián, Kiss László, Kiszely György, Koska Zoltán, Lantos Tibor, Lám Loránt, Lenhardt Ferenc, Ludeser Ferenc, Pospischil János, Roósz Márton, Schenk László, Simon József, Tóby Tibor, Vági György, Veréb Lajos

1929-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: MÉSZÁROS SÁNDOR
Baukovácz Vilmos, Bánhídi Andor, Búzás Sándor, Czirjék László, Eitner Károly, Erdélyi Zoltán, Gábor Gusztáv, Harcsár Ferenc, Ignácz Pál, Kassai Ernő, Kolba György, Leszczynszki Kornél, Mohácsi Tibor, Molnár János, Murvai József, Nánay zoltán, Nyilas Gábor, Olajos Imre, Papp Géza, Saád István, Szanitter Béla, Szent-Györgyi László, Tamási Zsigmond, Varga Ervin, Wolf Zoltán

1930-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: KOLLWENTZ REZSŐ
Bajor János, Budaházy Zoltán, Csepreghy Károly, Csernák János, Egyedi Andor, Fábián Zsigmond, Gál Lajos, Gyertyános Béla, Győrffy Tibor, Harsányi Zoltán, Horváth György, Kasssai Ferenc, Katz Zoltán, Kollwentz Ödön, Kovács Sándor, Levente István, Miskolczi László, Nagy Ferenc, v. Nagy Tibor, Pásztor József, Pásztor Sándor, Piroska Elemér, Sípos György, Sulyok, Ferenc, Vadászi Sándor, Vértesi Géza, Vogl Henrik

1931-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: MAJOROS BÉLA
Aberle Lajos, Bollobás Béla, Domokos Gyula, Fazekas György, Fésős László, Forrai Miklós, Gál Tibor, Gregor Géza, Jakab Sándor, Juhász István, Kenyeres Dezső, Kovács Sándor, Medgyessy Pál, Molnár Lajos, Nagy László, Nyenyestyán Lajos, Páll Gerzson, Prém János, Sokoray Lóránd, Svaszta József, Szinay Gyula, Torma István, Tóth László, Véber Ferenc

1932-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: TELKES SÁNDOR
Belyéj Lajos, Borbély Zoltán, Czirják József, H. Etele László, id. Farkas Károly, ifj. Farkas Károly, Fazekas Sándor, Gál Imre, Gombos László, Gödény István, Guthy István, Kaplonyi György, Király Lajos, László István, Lengyel Tibor, Lépes Ottó, Orosz József, Pásztor Miklós, Sáfár Miklós, Schlögl Ferenc, Sebestyén Jenő, Somogyi László, Suba István, Szőllősi Imre, Szűcs Gyula, Telkes György, Török Tibor, Ungváry Dénes

1933-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: LOVAS REZSŐ
Alföldi András, Bereczki Sándor, Burai Imre, Diettrich Tibor, Erdélyi András, Fráter Gyula, Gargya Nándor, Gréger Elemér, György Vilmos, Hegedűs Tibor, Kiss Antal, Kiss Sándor, Kiszely Sándor, Koncz László, Kozempel Mihály, Kristóf János, Kulcsár Ferenc, Lippóczy Miklós, Longauer Ádám, Loós András, Maday Pál, Nagy László, Neubauer József, Partl ernő, Patay István, Polgár Sándor, Rezes Gyula, Rimóczi Gábor, Sternberg László, Stibli Ferenc, Stibli Jenő, Svendor Jenő, Szabó János, Szabó károly, Széll Ferenc, Tóth vilmos, Vakarcs László, Vértes Imre

1934-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR. V. FEJES ANDOR
Bakóczy András, Bugjó József, Eggmann Ferenc, Engi Sándor, Farkas István, Fejes Zoltán, Furkó Béla, Halász Lajos, Horváth Zoltán, Kassai jenő, Kiss László, Kovács Ferenc, Lakner György, Lovas Rezső, Lókody Sándor, Madai Zsolt, Nagy István, Nagy László, Németh Lajos, Pauló Ferenc, Piszkay György, Sándor Gábor, Szabó Gergely, Szappanos András, Szondy László

1935-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: LOVAS REZSŐ
Bálint Márton, Eperjesi László, Glósz István, Halász Pál, Hancza János, P. Jósa József, Juhász Endre, Koczka János, Kormos Mihály, Kovács Albert, Lerchner Jenő, Nagy Károly, Oláh Zsigmond, Pilbáth Ferenc, Sági László, Sári Béla, Schwarcz Frigyes, Szanitter József, Thuróczy György

1936-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Agárdi Mihály, Bernád Géza, Borbély Endre, Boros István, Friedmann Gyula, Hajdú László, Herkner Imre, Juhász László, Kató István, Kiss Ernő, Kiss József, Laboncz László, Lengyel József, Nagy László, id. Nagy László, Schindler György, Selényi Zoltán, Sütő Béla, Szondy György, Újváry Sándor, Vámosi Nándor

1937-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Bagdy László, Baukovác Ferenc, Bánhidi Sándor, Borbély Endre, Cselle László, Enyedi Mihály, Farkas Gábor, Juhász Pál, Kiss Zoltán, Nagy Miklós, Németh András, Plachy Ferenc, Sárady Kornél, Szabó Tibor, Szántó Zoltán, Tóth Zoltán, Udvardi Győző

1938-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Asztalos Sándor, Bornemissza Zoltán, Csanády Ákos, Fehér György, Gombási Gyula, Jósa Imre, Juhász István, Karap Ferenc, Kardos János, Kerekes Béla, Kishady Gábor, Rácz Lajos, Rácz László, Sebestyén Gyula, Somogyi Sándor, Szabó Sándor, Vámosi György, Zsupos Mihály

1939-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Bagdy Dániel, Balás Sándor, Bárány Ferenc, Csiszár Sándor, Dalmi Gyula, Dudás Imre, Erdei István, Fekete András, Gáti Ferenc, Halást József, Haraszti Ferenc, Hegedűs László, Kaszás Gyula, Kelemen László, Kovács Ferenc, Kovács György, Lakfalvi József, Madarász József, Moldoványi Béla, Molnár Bálint, Nagy Andor, Nagy László, Pásztor Lajos, Prohászka József, Rózsa István, Siegler Egon, Suta József, Szalai József, Szalay Ferenc, Szilágyi István, Tóth János, Végvári Bertalan