1940-1959

1940-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JÓVÉR ANTAL
Alföldi József, Beluch Vilmos, Berényi András, Bodnár József, Bodnár Miklós, Hegedűs István, Horvát Viktor, Horváth Mihály, Kiss Pál, Koren Pál, Kovács Illés, Kovássy Gyula, Magyar Sándor, ifj. Nádasdi József, Nagy János, Nagy Mihály, B Nagy Sándor, Rácz Gyula, Sápi Zoltán, Sárosi Tibor, Szabó Lajos, Szelecsényi Tibor, Vadász János, Zalánffy László

1941-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: GALÁNTAI ISTVÁN
Balog Tihamér, Beregszászi Károly, Bige Géza, Ditróy Emil, Drahos József, Fehér András, Fejes Géza, Gábor Aurél, Kálmán István, Kovács János, Lévai Zsigmond, Lővey Tibor, Mikó Sándor, Miller József, Nagy Imre, Orosz András, Sípos János, Szabó István, Szilágyi Béla, Szűcs Mihály, Tóth József, Tóth Károly

1942-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Angyaláti Tivadar, Antal Ernő, Auerbach Miklós, V. Bálint Árpád, Jankó Ernő, Jeney Zoltán, Jószay Gyula, Keresztes Árpád, Koroknay László, Matós István, Nagy Lajos, Radó Lajos, Reményi József, Suhayda Tibor, Szabó János, Szántó Imre, Szilágyi Dezső, V. Szily Tibor, Udvari György, Várady Károly

1943-ban érettségizettek

Bagossy Sándor, Bige Zsolt, Bodnár Sándor, Csabai Tibor, Csorba László, Darvasi Károly, Domokos Ferenc, Harsányi István, Hodossy Zoltán, Hornyák István, Kalmár Gyula, Kántor László, Kiss Gusztáv, Kós István, Kós János, Kozempel Dezső, Kubinyi Arisztid, Kun József, Lőrincz Gyula, Micskey June Töhötöm, Mohácsy Jenő, Cs. Nagy Gyula, Nagy Mihály, Panyi Béla, Papp Béla, Pólya Jenő, Rácz Csongor, Réthy Sándor, Soltész Béla, Szabó József, Szopos Gábor, Telek István, Várszegi József, Zöld László

1944-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: JESCH MÁTYÁS
Becs Lajos, Bodnár József, Dukay Barnabás, Iklódi Albert, Karap Endre, Kecskés József, Kiss Andor, Kovács Ernő, B. Kovács István, Kovács József, Lévai András, Nagy Imre, Németh József, Oláh Miklós, Orosz László, Pinczés Zoltán, Román Gábor, Szabados Ferenc, Szabó Gyula, Zabos Péter

1945-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: MURÁNYI KÁLMÁN
Auspticz György, Balogh Endre, Balogh Gyula, Bándi Tamás, Bodnár Zoltán, Csonka István, Dáckstein Andor, Egey Ervin, Egey József, Erdő Sándor, Fodor Ferenc, Földes Andor, Frisch Iván, Görgey Miklós, Juhász János, Kaplonyi Miklós, Kemecsei András, Kis Ernő, Kis Tamás, Kiss István, Kiss István, Kneusel Heraliczka Gusztáv, Kovács István, Letkovics Endre, Lengyel Zoltán, Leövey András, Medgyessy György, Meisels István, Nagy Ferenc, Nemes Béla, Saáry Gyula, Sass József, Simon Tibor, Szabó Gábor, Szabó Lajos, Tamási Zoltán, Tompa András, Török Endre, Turen Béla, Vadász János

1946-ban érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: DR. PAPP ISTVÁN
Angyal Zoltán, Barsy Miklós, Bartha Ferenc, Bessenyey János, Boross László, Csengeri Ferenc, Csorba Ferenc, D. Szabó László, Erdélyi Gábor, Erdős István, Fekete Péter, Forgács Andor, Fülöp Tamás, Gasztonyi Kálmán, Győrfi László, H. Varga Antal, Hacker Dezső, Hajós László, Hidas Endre, Horváth Attila, Kezdődy László, Kövendy Gyula, Magyar Kálmán, Nagy László, Panyi Gyula, Póti Miklós, Reményi Béla, Rózsa Lajos, Selényi Antal, Signer Vilmos, Simay Attila, Szabó Zoltán, Szatmári Imre, Szatmári Zoltán, Székely Tibor, Szentkirályi Zoltán, Szólics Iván, Tóth Margit, Trencséni Zsigmond, Végh Endre, Zagyva László

1947-ben érettségizettek

VIII. A
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. CSERNIK JÓZSEF
Ács István, Balogh Ádám, Biró László, Bojtor Ernő, Dóra Béla, Fischer Vera, Fülöp Judit, Gacsályi László, Haraszti Anna, Jakucs Pál, Kaufinann Olga, Kiss Dezső, Komlóssi Imre, Kovács Ferenc, Lőrincz János, Májer György, Mohácsi László, Molnár József, Nagy Béla, Nagy Endre, Nagy Jenő, Pikó József, Szentgyörgyi Géza, Szentpéteri Miklós, Szűcs Lajos, Tóth József, Varga Miklós, Vékony Tibor, Vilmányi Imre, Volczer Árpád, Zsadon Béla

VIII. B
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. KOVÁCS BÉLA
Bacsó Ferenc, Balla László, Balog Béla, Barcsa András, Bárdos Gusztáv, Boromisza Zsolt, Böszörményi Zoltán, Buzogány Attila, Csatári Dániel, Csillám Xénia, Csurka László, Dakó Lóránt, Dencsák György, Guth Béla, Gyáni József, Hadházy Csaba, Hartyánszky Dezső, Hercz Albert, Horváth Barna, Juhász Róbert, Kecskés Ferenc, Kertész Zoltán, Keskeny Attila, Kiss Jenő, Kiss Sándor, Kormos József, Kovács Géza, Kovács Gizella, Kovács József, Kovács Tibor, Lakatos István, Lakner Géza, Lókody Zoltán, Lőrincz György, Lövey Ferenc, Medgyessy Béla, Markó István, Moldoványi Jenő, Molnár József, Nagy Irén, Neumann Róbert, Őri Sándor, Papp Gusztáv, Papp László, Radetzky József, Réthi István, Rókusz Jószef, Rózsa István, Schmidt József, Simonffy Emil, Szabó Endre, Szakály Miklós, Szarvas
Imre, Szilágyi Gyula, Szopos Csaba, Szőnyi István, Tamás László, Tóth Zoltán, Turner Ferenc, Valkovits Zoltán, Veress László, Vincze János

1948-ban érettségizettek

VIlI. A
OSZTÁLYFŐNÖK: BESSE GYULA
Balássy Károly, Balogh Sándor, Borsi Béla, Ditrói Ferenc, Dudás Gyula, Halász Imre, Kallós Mária, Kalmár István, Király István, Király László, Kiss János, Kiss Zoltán, Kovács Artúr, Nagy Lajos, Nagy Pál, Ökrös István, Papp József, Papp Lajos, Sárga László, Sárga Tibor, Tóth Ervin, Vágó László, Varga Emil, Vígh Gyula, Vízteleki Gábor, Zuberecz Franciska

VIII. B
OSZTÁLYFŐNÖK: ERDÉLYI (ROSENFELD) MIKSA
Antal Ferenc, Arató Attila, Becs József, Dávid Ervin, Erdős Sándor, Füzesi Miklós, Goldstein Pál, Kerényi Sándor, Marsalkó Gyula, Nagy István, Nagy Sándor, Őri András, Réthly Gyula, Sas Lajos, Szabó Barna, Széll Sándor, Szilágyi Sándor, Tenkely Tibor, Tóth László, Törzsök János, Veres György

1949-ben érettségizettek

8. A
OSZTÁLYFŐNÖK: BIHARI JÓZSEF
Bálint Endre, Barta Ernő, Béres László, Bogár József, Domokos Zsigmond, Dormány László, Farkas József, Fejes Béla, Földváry Ottó, Gaál István, Gál Gyula, Galamb Béla, Hegedűs Sándor, Justyák János, Katona Lajos, Kéri Kálmán, Király Gyula, Kiss Ernő, Kiss Sándor, Kiss Tibor, Komis János, Kuszi Sándor, Miskolczy László, Mohácsy Miklós, Molnár István, Nádas Károly, Nagy Kálmán, Pály István, Papp Géza, Papp Irma, Pinczés László, Porcsin Ambrus, Szabados József, Székely Lajos, Tasnádi Tihamér, Tóth Béla, Tóth János

8. B
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. BARNA BÉLA
Agárdy Zoltán, Fehér Tibor, Grósz Magdolna, Kelemen Imre, Kende László, Kiss József, Lackó Gábor, Láng Iván, Makleit Géza, Mikó Zoltán, Mile Károly, Nagy József, Nagy Miklós, Nótin Mihály, Papp István, Schwarcz József, Stricher György, Szalai Kálmán

1950-ben érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: BESSE GYULA
Bakóczy Mihály, Balla Lajos, Balogh Zoltán, Bertók Zoltán, Ecsedi Gábor, Fónyi Sándor, Kabai István, Kása Lajos, Király Imre, Kovács László, Kulcsár József, Lőrincz István, Mányi Gábor, Miklós László, Molnár József, Párai István, Salánki Tibor, Schleisz Pál, Sipos Sándor, Székely Károly, Szoboszlai Szabó Jenő, Szikszay Béla, Szutor Endre, Tarjáni István, Tóth József, Török Dezső, Turjay Igor, Váczi Sándor, Vedres János, Zsupán Kálmán

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. BÖSZÖRMÉNYI LÁSZLÓ
Ádám Géza, Barna István, Barta Árpád, Benedek László, Besse Gyula, Bonyhádi Elemér, Bökönyi Sándor, Böszörményi László, Erdész János, Égerházi László, Fodor Mihály, Gyulay László, Hodosi József, Katona Ferenc, Kiss M. László, Kovács Attila, Kováts György, Kovács János, Kovács Sándor, Lakos Sándor, Major József, Marosvölgyi Sándor, Mester Lajos, Mészáros Sándor, Mohai Ferenc, Cs. Nagy Zoltán, Pauchly Géza, Pályi Dénes, Sarkadi Sándor, Szegezdi Tibor, Szigeti János, Takács Imre, Tóth Géza, Tóth Mihály, Vetési János

1951-ben érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: ÁKOS ISTVÁN
Arany János, Csánky Géza, Csánky Lajos, Deczki Lajos, Encs László, Erdélyi Ferenc, Égerházi József, Gazdag István, Gellén György, Gyarmati József, Hajek Ferenc, Jékel Pál, Fehér György, Kállai András, Kállai László, Keszthelyi Tibor, Kiss Ferenc, Kiss Imre, Kiss János, Kovács Kálmán, Kovács László, Kun József, Nagy AIbert, Németh Gyula, Némethy Géza, Oláh Gábor, Szabó Margit, Szalay Tibor, Szerepi Lajos, Szőlősi József, Sztanó Tamás, Tóth Gyula, Tóth Kálmán

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: KORNYA SÁNDOR
Andirkó István, Balogh Zoltán, Borbély Endre, Csősz János, Dalos Ernő, Engi Sándor, Gyarmati Pál, Hadházy László, Horváth József, Kerekes Márton, Kovács György, László Zoltán, Meggyesfalvi István, Molnár János, Mikita Mihály, Papp Gyula, Papp István, Pál Attila, Pánya István, Reményi Tibor, Rezes Pál, Simay László, Simon Gyula, Soós Árpád, Tóth János, Tóth László, Tőtős Károly, Vida Szűcs András

1952-ben érettségizettek

OSZTÁLYFŐNÖK: MURÁNYI KÁLMÁN
Aradi Ottó, Balogh István, Balog János, Bánki István, Bedő Miklós, Beke Albert, Bencze Mihály, Berényi Ervin, Bernáth Gyula, Bertók Tibor, Deák Béla, Dézsi István, Ferencz András, Galambosi Tihamér, Gesztelyi István, Haflher Zsolt, Hajdú Béla, Halász Ferenc, Hennel Ervin, Imre Tibor, Jakab Zoltán, Karap Zoltán, Kárpáti György, Kiss Barna, Kiss Elemér, Kocsár Miklós, Komoróczy Alajos, Kovács Andor, Krasznai Béla, Labancz György, Márton László, Murányi János, Nagy Tibor, Óvári Vilmos, Pető László, Rácz József, Sarkadi Károly, Szakál Alajos, Szabó Imre, Takács István, Tóth Jenő, Vargha Kálmán

1953-ban érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: ORBÁN KATALIN
Bodnár András, Busi Tibor, Csige István, Farkas Sándor, Fényes Elemér, Gyökös Lajos, Halász Aladár, Hegedüs László, Kiss Gyula, Kiss Tibor, Lajtai László, Magyar Lajos, Makónyi Károly, Nagy István, Ökrös Lajos, Pál József, Percze Miklós, Schneider József, Szabó István, Szabó Károly, Szilágyi Andor, Takács András, Tóth Imre, Tóth János, S. Tóth Sándor

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: PARTL ERNŐ
Almási István, Árvay Lajos, Bacsa Sándor, Bedő Zoltán, Bertalan András, Bertók Tibor, Birinyi József, Biró Zoltán, Bodolai Borcsa András, Bujdosó István, Csató László, Darabos Sándor, Deli Péter, Erdei Béla, Fábián László, Illyés Dénes, Korcsmáros József, Marozsán Endre, Milák László, K. Nagy Pál, Nagy Sándor, Telki László, Tóth Lajos, Zádor Lajos

4. C
OSZTÁLYFŐNÖK: KÉRY LÁSZLÓ
Balázsy Sándor, Bertók István, Bíró Lajos, Farkas Tibor, Fekete János, Fóris László, Fördős Csaba, Gál János, Gát György, Hajdú Miklós, Hevesi Márton, Horváth Tibor, Katona Gábor, Kemecsei Lajos, Kolozs Sándor, Komlósi Sándor, Leel Őssy Pál, Molnár Lajos, Nagy József, Zs. Nagy József, Papp Kálmán, Rácsay László, Séllyei István, Simon Zoltán, Szabó Géza, Szabó László, Szabó Sándor, Tiszai Endre

1954-ben érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. TATÁR MIKLÓS
Baranyai Imre, Móricz Zsigmond, Borbély Tamás, Nagy László, Illés Tibor, Palaics Géza, Józsa Tivadar, Papp Tibor, Kiss István, Rosenberg Ervin, Kiss János, Szerencsi Imre, Kovács András, Tasi József, Labanc Lajos, Temesy Tamás, Mártonfalvi Sándor, Tóth István, Méhesi János, Veres Géza, Módi Zsigmond, Zombor Ferenc

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. KISS MIKLÓSNÉ
Bak Gábor, Kovács Elek, Berta Tibor, O. Nagy Endre, Bimbi Gábor, Nagy Imre, Dobi István, Rácz József, Freivillig György, Sass László, Gacsályi Miklós, Szűcs László, Grozdits György, Tóth Béla, Horváth József , F. Tóth István, Kegyes Mihály, Tóth Jenő, Kerekes Imre, Tóth József, Kocsány Imre, Tóth József, Weiszer Sándor

1955-ben érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: DR PETRIKÁS ÁRPÁD
Andrássy László, Asztalos Sándor, Bessenyei István, Bihari Ferenc, Cseke Béla, Csősz Péter, Erdélyi József, Fehértói László, Gyöngyösi Sándor, Hidegkuti István, Kabály Ferenc, Lovász Lajos, Lőrinczi István, Márton Zoltán, Molnár Sándor, Nagy Miklós, Pap Gergely, Sáfián József, Seres Tibor, Sipos György, Szabó Dániel, Szabó Géza, Székely István, Szemerédy László

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: JAHN FRIGYESNÉ
Ádám János, Balázs János, Bartos Zoltán, Blaskó Lajos, Dobi Sándor, Egeresi László, Faragó Sándor, Fekete József, Gábor Ferenc, Gesztelyi György, Hatházy Elemér, Kálnoky Kis Sándor, Kiss Géza, Kovács Dénes, Legány András, Martoniczky István, Nagy Béla, Németh György, Nyíri László, Polgár József, Rétvári László, Sallay Ferenc, Somogyi György, Stein Tibor, Súba Ferenc, Szász József, Tóth Miklós, Zádor László

4. C
OSZTÁLYFŐNÖK: BARTA BÉLÁNÉ
Bakó Gábor, Csíky-Mészáros Tibor, Bujdosó Ferenc, Kallós Tamás, Katona András, Kiripolszky Károly, D. Kiss László, Kovács Zoltán, Kuún József, Nagy Gábor, Papp Endre, Pintér Ernő, Pávay Ferenc, Sápi Sándor, Seres Zoltán, Sólyom Imre, Sólyom János, Szabó Imre, Szabó József, Szanyi Sándor, Tóth Béla, Tóth Ferenc, Tóth Lajos, Váry Gyula, Vékony László, Vértes Gábor

4. D
OSZTÁLYFŐNÖK: KORNYA SÁNDOR
Arnold Csaba, Árkosy László, Bordás Lajos, Buda Ferenc, Csap Levente, Csősz Béla, Daróczi Lajos, Erdei András, Fekete Rudolf, Görögh Elemér, Horváth Kalmár Lajos, Komlósi Sándor, Kornya László, Kósa Gyula, Krausz László, Májer Ervin, Matkó Imre, Mátrai Lajos, Miklósvölgyi József, Nagy Attila, Nagy László, Németh László, Orosz László, Papp Ágoston, Papp László, Páll Márton, Pintér Csaba, Sipos Viktor, Spakovszki Sándor, Szabó Gábor, Szabó Imre, Szabó Tibor, Szilágyi Miklós, Szlávi Pál, Szűcs László, Cs. Tóth Imre, Ulrich Barna,Vántsa Árpád

1956-ban érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: CSERNUS GÁSPÁR
Bíró Barna, Boda Sándor, Böszörményi Zoltán, Bugyi János, Csarnai Károly, Cserép László, Csibi András, Deme Miklós, Farkas Lajos, Gál József, Gyurkó István, Heim Róbert, Horváth Béla, Jenkei Gábor, Kasza Pál, Kántor Lajos, Kovács János, Lázár Sándor, Lengyel Zoltán, Nyitrai György, Sólyom Ferenc, Szabó József, Szántó Albert, Tatár Csaba, Tiba Imre, Vannay Vince

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: SZVETITS ZOLTÁN
Adányi József, Andirkó Zoltán, Ács Gábor, Bernáth István, Bodnár Ákos, Braun József, Daróczy Attila, Dubravszky Róbert, Együd Lajos, Filimon József, Földesi Balázs, Jakab József, Józsa Kálmán, Kardos István. Katona József, Kányási András, Kiss Sándor, Laczkó István, Mihalik László, Mohácsi Sándor, Novák Mihály, Orbán József, Pataki Dezső, Pécsi Ferenc, Pór József, Szodoray Antal, Tóth István, Ujlaki Gyula, Záborszky László

4. C
OSZTÁLYFŐNÖK: KISS TAMÁS
Aranyi Zoltán, Árva Péter, Baán László, Bacsa Imre, Bars László, Drén Pál, Egri János, Gyöngyösi László, Kapcsa Gyula, Kardos József, Kiss István, Kiss Lajos, Kocsi Gyula, Laczkó József, Lövei Károly, Molnár Gábor, Nagy Tibor, Némethy László, Ökrös Zoltán, Pázmándi Jenő, Radócz István, Tar László

4. D
OSZTÁLYFŐNÖK: KATONA ANNA
Bakó Endre, Csapó József, Domokos Gyula, Dudics Sándor, Fábián Tibor, Jakab Ferenc, Fekete András, Fodor János, Gyulavári Olivér, Halmi János, Harangi Gábor, Pintye Imre, Jakab Ferenc, Kálmánczhelyi Albert, Kelemen Mihály, Kiss Ferenc, Kornya György, Kőrösvölgyi László, Mándi Barnabás, Nyári István, Ötvös Imre, Pásztor János, Pintye Imre, Sásdi István, Siteri Gyula, Szelei Tibor, Takács László, Tannenbaum Gusztáv, Tiszai Tibor, Tóth Attila, Tóth Sándor, Vincze Gábor

1957-ben érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: SZEPSY JÓZSEF
Bodnár Imre, Deák György, R. Fehér Csaba, Gelencsér András, Géhl Ádám, Gulyás Sándor, Hadházi László, Harangi Károly, Illés Sándor, Jakab Attila, Juhász János, Kádár Imre, Kerekes Antal, Kérészi Barnabás, Kiss István, Kiss László, Kovács György, Kovács Péter, Kurucz Árpád, Lakatos László, Mersány Géza, Miskolczi Imre, Molnár Sándor, Módis László, Nagy Béla, Nagy Sándor, Pálfi Dénes, Porkoláb Albert, Sarkadi Antal, Solymosi László, Soós Géza, Szávó János, Szentirmai Zoltán, Szilágyi Gábor, Tordai Huba, Török István, Trefán György, Uti László, Varga Gusztáv, Varga Szilárd, Varga Zoltán

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: NAGY LÁSZLÓ
Arany Sándor, Bácsi Attila, Béres Csaba, Dalmy Dénes, Doby Dénes, Dziobek Gusztáv, Fazekas Sándor, Jakab János, Korcsolai György, Kovács János, Kovács Pál, Kun Tibor, Lévai Dezső, Magyar József, Mailáth László, Nagy László, Paál János, Papp Ferenc, Rasovszky Miklós, Simon Béla, Szabó Károly, U. Szabó Béla, Tóth Sándor, Török Miklós, Ujhelyi István

4. C
OSZTÁLYFŐNÖK: BARLA GYULA
Alföldi Gyula, Bazsa Geyza, Bojti József, Csóré Károly, Dán Gábor, Debreczeni Lóránt, Faragó Tibor, Félegyházy Csaba, Félegyházy Pál, Gyarmati Ferenc, Hajdú Lajos, Hatvani István, Hentes Lajos, Kolláth János, Legány Péter, Molnár András, Mucsi János, Munkácsi Béla, V. Nagy Kálmán, Nemes Pál, Pálffy Lajos, Pósán Mihály, Rózsa János, Rózsa Tibor, Sárinszky Attila, Skribek József, Szabó Miklós, Szabó Pál, Szanka Ferenc, Szentjóbi Szabó Tibor, Sztakó József, Tóth András, Varga András, Veszprémi Gyula

4. D
OSZTÁLYFŐNÖK: LÁSZLÓ ZOLTÁN
Banai József, Boróczki Lajos, Fernezelyi Ferenc, Füle Károly, Goóz István, Gulyás Péter, Halász József, Jenkei János, Kánya István, Kevevári Gyula, Koroknai János, Kujbus György, Murányi Ernő, Nagy Endre, Nemes Gyula, Pénzes György, Sáfián János, Schwanner István, Szabó Béla, Szabó Gyula, Szalkay Kázmér, Szentirmay Zsolt, Szőke Mátyás, Varga Sándor

1958-ban érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: NAGY LÁSZLÓ
P. Balogh Sándor, Berki István, Bélyei Lajos, Borsos Antal, Bosák Nándor, Bohm István, Csepregi Oszkár, Endes György, Herpay Gábor, Janka György, Jost Ferenc, Kiss Gyula, Kováts Károly, Lányi József, Bucsi Szabó László, Szentirmai Péter, Tóth László, Tankó Béla, Tunyogi Miklós, Záborszky Kálmán

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. TATÁR MIKLÓS
Banesik Zsolt, Bazsa György, Bodnár Imre, Boros István, Bujdosó Attila, Csinády György, Felszeghy Csaba, Gál Gyula, Gergely Lajos, Gyarmathi Attila, Győrffy László, Hadházy László,Hajdú Sándor, Iván Béla, Jankó Domokos, Kapás Dezső, Kerekes Péter, Kerékgyártó
László, Koncz Tibor, Krompecher Tamás, Madai Zoltán, Miskolczi István, Nagy Sándor, Sisilla Tivadar, Somogyi István, Soós László, Straub Sándor, Szelei Szilárd, Tóth Béla, Trón Tibor, Tunyogi András, Varga József

4. C
OSZTÁLYFŐNÖK: PÁLFFY ISTVÁN
Barta János, Bálint János, Bod Péter, Cellár László, Csapó Mihály, Fejér István, Hámori Ferenc, Huszti Sándor, Juhász Árpád, Juhász Miklós, Kelemen Lajos, Kerékgyártó Imre, Löki György, Lutter Pál, Magyari Árpád, Nagy Árpád, Pécsi Tibor, Rágendorf György, Sárvári Imre, Sete László, Szélles Tibor, Tus László, Varró Attila

1959-ben érettségizettek

4. A
OSZTÁLYFŐNÖK: DR. NAGYJÁNOS
Ajtai Béla, Bán Imre, Bellon Tibor, Bognár Rezső, Csíky-Mészáros István, Erdélyi Zsolt,Faragó Imre, Ferenczi Dezső, Gaál Géza, Gaál Imre, Gardó Sándor, Gulyás Endre, Hajdu Zoltán, Jászay Zoltán, Kovács Gyula, Mándi László, Máté György, Miszti Lajos, Nagy István, Ördög Barnabás, Ördög Nándor, Pap Zoltán, Tatár Zsolt, Tóth Béla, Török Pál, Ujhelyi János, Vatjassi Miklós, Varró Tibor, Vári László, Vecsey Tibor

4. B
OSZTÁLYFŐNÖK: ÖRDÖGH LÁSZLÓ
Ambrus László, Balog János, Barnácz István, Bíró Géza, Csanak György, Csató János, Égerházi Antal, Fás Lajos, Fejes Zoltán, Fodor Jenő, Fortin László, Gönczi Tibor, Gyarmathy György, Hadházi Csaba, Károly László, Kecskés Ferenc, Kelle László, Kiss Barnabás, Kovács Gábor, Makszin Imre, Mocok György, Ruzicska Gyula, Salánki János, Sári Gyula, Szabó Béla, Szabó Gyula, Szakácsi Szabolcs, Szakáll Szabolcs, Széles Lajos, Szil István, Szodoray Péter, Szőke György, Tankó László, Török Sándor, Trón Lajos, Vas Zoltán, Vancsa András

4. C
OSZTÁLYFONÖK: FAZEKAS SÁNDOR
Bakonszegi Gyula, Cellár Gyula, Dankai Attila, Dézsán Imre, Dézsán László, Doszkocs Tamás, Gyarmathy Antal, Kerekes László, Kocsis Dániel, Kőrösy Dániel, Mándoki Lajos, Márai István, Nagy Attila, Nagy Mihály, Oláh Attila, Paluska Gyula, Pécsi Tamás, Rákosi Endre, Széll Ambrus, Szentmiklósi Zoltán, Tóháti Imre, D. Tóth Ferenc, Tóth József, Várady László, Varga Tamás, Vass Ferenc, Zilay Csaba